Wat is er IN en UIT in HRM?

Ter gelegenheid van haar vijfde verjaardag ging het Nederlandse vakblad HRpraktijk eens na welke trends en hypes de voorbije jaren de revue gepasseerd zijn in HR-land.
Een kwart van alle Vlamingen vindt het de normaalste zaak van de wereld dat een allochtoon minder kans maakt op werk. Ook bij sollicitaties is de ongelijkheid groot. Kandidaten met een vreemde naam worden slechter beoordeeld dan sollicitanten met typisch Vlaamse namen, ook al spreken ze goed Nederlands.
Slechts iets meer dan de helft van de Belgische bedrijven (57 procent) stelt allochtonen tewerk. Ook andere kansengroepen, zoals langdurig werklozen (37 procent) en andersvaliden (28 procent), worden slechts in beperkte mate aangeworven.
Het aantal werklozen in Vlaanderen is in oktober 2011 gedaald tot onder de 200.000. Nog 6,2 procent van de Vlaamse beroepsbevolking is werkloos. Ook het aantal werkloze 50-plussers is opnieuw gedaald, al zijn zij nog altijd goed voor een kwart van het totaal aantal werkzoekenden.
Door de crisis hebben verschillende kansengroepen het opnieuw moeilijker op de arbeidsmarkt. De Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) lanceerde samen met 23 sectoren de campagne 'Open kijk op talent'.
Migranten in Vlaanderen doen het op het vlak van tewerkstelling beter dan in Brussel of Wallonië. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Antwerpen, die dit najaar gepubliceerd wordt in het 'Jaarboek Armoede'.
Het gaat niet goed met de tewerkstelling van jongeren, vooral allochtonen en laaggeschoolden geraken niet uit de werkloosheid. Toch is er een positieve noot: de actieve bevolking werkt langer.
Bijna één op de zes werkzoekenden in Vlaanderen heeft een taalachterstand Nederlands. Door de toegenomen internationale migratie neemt het aandeel werkloze allochtonen met een taalachterstand toe.
Om de 'oorlog om talent' te winnen, beseffen Vlaamse ondernemers dat ze een tandje moeten bijsteken. Daarbij kijken ze steeds meer naar het buitenland als vluchtweg door ofwel goedkope buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken, ofwel een delokalisatie te overwegen.
De jongste tijd zijn er meer klachten ingediend over Nederlandsonkundig personeel in welzijnsvoorzieningen. Dat antwoordde Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van Marc Demesmaeker (N-VA). De minister onderzoekt of er een formele norm kan worden opgelegd voor de kennis van het Nederlands van het zorgpersoneel in een door de Vlaamse overheid erkend woonzorgcentrum.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.