Vlaamse werkloosheid blijft dalen, ook bij 50-plussers

Eind augustus telde Vlaanderen 211.451 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 7,9 procent minder dan het jaar voordien. 7,21 procent van de beroepsbevolking in Vlaanderen is werkloos.
De VDAB telde eind juni 7478 anderstalige werkzoekenden in Vlaams-Brabant. Dat is precies 29,4 procent van het totale aantal. In Vlaanderen zijn 28.762 op de 182.510 werkzoekenden (15,7 procent) anderstalig.
De pers berichtte over Poolse en Bulgaarse firma's die voltijdse zorg aanbieden aan ouderen thuis. Minister Vandeurzen wil nu weten of de verzorgenden aan de wettelijke criteria voldoen en tekent ook ethische bezwaren aan.
De Vlaamse overheid streeft naar een evenredige vertegenwoordiging in haar personeelskader. Dat lukt goed, behalve wat het aantrekken van mensen met een arbeidshandicap betreft.
Voor de tiende maand op rij daalt het aantal niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen. Eind juli 2011 telde Vlaanderen 211.525 werkzoekenden, dat is een daling met 7,7 procent ten opzichte van vorig jaar.
Zowat 25 procent van het verpleegkundig personeel, op een totaal effectief van 110.000 in België, zou de volgende jaren met pensioen kunnen gaan. Dat is een gevolg van de babyboomers die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Brieuc Van Damme van denktank Itinera Institute waarschuwde voor deze situatie op een debat over de rekrutering van buitenlanders in de zorgsector.
Eind juni 2011 telde Vlaanderen 182.510 niet-werkende werkzoekenden. Dat is een daling met 8,1 procent (-16.053) ten opzichte van het jaar voordien. Nog 6,23 procent van de Vlaamse beroepsbevolking is werkloos. Sinds september 2010 vertaalt de economische heropleving zich elke maand in dalende werkloosheidcijfers. Ook het aantal werkzoekende 50-plussers daalt deze keer.
Sinds midden 2010 verstrekt de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris bedrijven anonieme cv’s. Maar het blijkt geen mirakeloplossing om discriminatie tegen te gaan.
Allochtone jongeren presenteren zich minder goed, hebben minder vaak een goed netwerk en zijn minder assertief dan autochtone jongeren. Daardoor hebben ze minder kansen op de arbeidsmarkt.
In een vorige editie van deze nieuwsbrief HRM in de zorgsector, meldden we dat de diploma's van Filippijnse verpleegkundigen niet meer worden gelijkgeschakeld met het bachelordiploma in België. Een niet onbelangrijke aanvulling ontbrak echter in dit bericht.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.