Bedrijven reageren verrast op discriminatielijst

Tientallen bedrijven zouden het uitzendbedrijf Adecco expliciet gevraagd hebben om alleen ‘echte Belgen’ te rekruteren of mensen van Arabische origine te weren. Althans, dat staat in een lijst die publiek werd gemaakt via de website van de PVDA. De genoemde bedrijven ontkennen elke vorm van discriminatie.
CHEP Bornem is de winnaar van de twaalfde Plus Prijs, een initiatief dat bedrijven beloont voor hun bijzondere inspanningen om personen met een minder evidente toegang tot de arbeidsmarkt te werk te stellen.
De meerderheid van de uitzendbedrijven reageert zoals het moet op discriminerende vragen van klanten. Hoewel de resultaten bemoedigend zijn, vindt Federgon ze toch nog onvoldoende.
De diploma's van Filippijnse verpleegkundigen worden niet meer gelijkgeschakeld met het bachelordiploma in België. Daardoor kunnen Filippijnen geen arbeidskaart meer krijgen en is er geen nieuwe instroom van verpleegkundigen uit dat land meer mogelijk.
De VDAB heeft een volledig vernieuwde toepassing van 'Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt' voorgesteld. De gegevens over de regionale arbeidsmarkt zijn voortaan als een integrale internettoepassing beschikbaar, met een rechtstreekse bevraging van de achterliggende databank.
April 2011 is de achtste maand op rij dat een daling van de werkloosheid wordt genoteerd. Eind april was 6,41 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkloos. Zowel op maand- als op jaarbasis is er sprake van een daling.
63 procent van de werkzoekenden behoort tot de kansengroepen allochtonen, vijftigplussers of personen met een arbeidshandicap. Een belangrijk werknemerspotentieel blijft onderbenut.
De werkloosheid in Vlaanderen blijft voorzichtig dalen en sluit aan bij de neerwaartse beweging die in september 2010 is ingezet. Maart 2011 is al de zevende maand op rij met een daling. De werkloosheid bij 50-plussers blijft echter stijgen.
Er heerst geen racistisch klimaat bij de politiediensten, maar heel wat werknemers van allochtone afkomst voelen wel dat ze zich dubbel moeten bewijzen en vaak het verwijt krijgen dat ze hun job kregen op basis van positieve discriminatie.
Meer dan één op de zes Britse werknemers zegt gediscrimineerd te zijn omwille van leeftijd, geslacht of sociale afkomst. De reden: rekruteerders geven de voorkeur aan medewerkers die op hen lijken, weliswaar onbewust.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.