Vrouwen verhogen hun promotiekansen door in de kijker te lopen

Uitdagende projecten aannemen en netwerken zijn veel belangrijker voor vrouwen om promotie te maken dan objectieve HR-processen.
Managers en werknemers zijn dankzij hun smartphone vrijwel continu online. Hoewel het handig kan zijn overal en altijd de mails te kunnen checken, zorgt het ook voor stress en gaat het ten koste van de focus op het werk.
Om laaggeschoolde jongeren nog sneller aan een eerste job te helpen, breidt federaal minister van Werk Monica De Coninck de Activa-maatregel uit.
Ondanks de strengere regels voor tijdskrediet sinds september vorig jaar, daalt het gebruik ervan nauwelijks. In 2012 waren er per maand gemiddeld 51.464 werknemers met tijdskrediet, in 2013 gaat het om gemiddeld 50.778 werknemers. Het aantal tijdkredietdossiers is met slechts 1,4 procent gedaald.
Of iemand carrière maakt op de arbeidsmarkt, wordt grotendeels bepaald door het onderwijs dat hij geniet als kind en jongere. Maar goed onderwijs alleen is niet voldoende, ook overheden moeten de omstandigheden creëren, zodat hun burgers levenslang blijven leren.
Met het invoeren van een systeem van dienstencheques, zoals gebruikt in België, zouden binnen korte tijd tot 125.000 nieuwe banen kunnen worden gecreëerd voor laag- en middengeschoolden. Daarnaast zorgt dit systeem voor een verschuiving van ‘zwart’ naar 'wit' voor een totaal van 228.000 banen.
Het aantal vrouwen dat deeltijds werkt, blijft stijgen. Momenteel werkt 46 procent van de vrouwelijke werknemers deeltijds. Het aantal deeltijds werkenden is de afgelopen jaren toegenomen tot meer dan een kwart van het totaal.
De VDAB ontving in september 22.888 vacatures of 7,7 procent meer dan in september 2012.
De crisis doet Nederlandse werknemers kreunen. Ruim 40 procent van de werknemers is onzeker over de toekomst van zijn baan. En de helft werkt zeer geregeld onder hoge tijdsdruk.
Acht op de tien werknemers zijn tevreden met hun jobinhoud en werkgever, maar slechts de helft is tevreden met zijn loon. Een gemiddeld bruto maandloon bedraagt 3090 euro. Een werknemer heeft gemiddeld vier extralegale voordelen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.