Medewerker schreeuwt om waardering

Belgische werknemers gaan massaal gebukt onder werkstress en ervaren een tekort aan waardering. De helft van de Belgen zegt meer stress te hebben dan vijf jaar geleden. Dat is vooral te wijten aan te veel werk.
63 procent van de HR-professionals is een vrouw, maar 53 procent van de top van de HR-directies is een man.
Werknemers verspillen te veel tijd aan e-mails en nutteloze vergaderingen. Meer dan acht op de tien HR-managers zegt dat vergaderingen niet productief genoeg zijn. Vooral een slechte voorbereiding en een gebrek aan besluitvaardigheid zorgen voor onproductieve vergaderingen.
Op 10 december waren bijna 200 zorgprofessionals, ondernemers en politici aanwezig op het slotevent van Zorgwerkgever 2013. De focus lag dit jaar niet alleen op woonzorgcentra, maar ook voorzieningen uit de gehandicaptenzorg en psychiatrische zorgvoorzieningen namen deel. In vier categorieën werden de genomineerde voorzieningen voorgesteld aan de hand van een korte reportage van ZorgAndersTv.
De dienstencheque wordt 10 jaar. Het systeem moest onder meer een antwoord bieden op het zwartwerk. Voor de gebruikers moest het de combinatie werk en gezin eenvoudiger maken. Vandaag werken er 168.000 werknemers in het systeem, met opbouw van sociale rechten, en maken bijna 900.000 gezinnen gebruik van dienstencheques.
In 2060 telt België één gepensioneerde per twee werkenden. Vandaag zijn er nog drie à vier werkenden per gepensioneerde.
Ruim de helft van de bedrijfsjuristen is een vrouw. De alsmaar groeiende regelgeving en het verhoogd belang van een duurzaam management van de juridische risico’s waarmee bedrijven geconfronteerd worden, zorgt voor een professionalisering van het beroep.
De loonverschillen tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie blijven groot. In de Europese Unie ligt het gemiddelde uurloon voor vrouwen 16,2 procent lager dan dat voor mannen. In België is dit verschil 10,2 procent.
Het ondernemersvertrouwen is toegenomen tegenover zes maanden geleden. Iets meer dan de helft van de sectoren verwacht een verbetering van de economische activiteit de volgende zes maanden, maar dit vertaalt zich vooralsnog niet in extra aanwervingen.
Meer dan zes op de tien kmo’s uit de sectoren industrie, bouw en groot- en detailhandel kampen met een structureel tekort aan gekwalificeerde medewerkers.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.