Tags

Hieronder vindt u de artikels die gerelateerd zijn met de tag "Arbeidsrechtbank Arbeidshof"
Totaal gevonden artikels: 10 (Artikel 1 tot 10)

Aangeworven via headhunter en kort daarna al ontslagen: misbruik van ontslagrecht?

Als de werkgever een gegronde reden heeft om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan kan hij dit doen na een relatief korte periode van tewerkstelling, zelfs wanneer de werknemer in dienst werd genomen na tussenkomst van een headhunter. Al mag de werkgever daarbij niet lichtzinnig te werk gaan.

De werkgever verhuist: betekent dit impliciet ontslag?

Wanneer een werkgever eenzijdig een essentieel element van de arbeidsovereenkomst in belangrijke mate wijzigt, kan de werknemer de onregelmatige beëindiging van de arbeidsovereenkomst in hoofde van de werkgever vaststellen. Betekent dit ook dat er impliciet ontslag vastgesteld kan worden als de werkgever verhuist?

Kan een personeelsvertegenwoordiger worden opgezegd wanneer hij de pensioenleeftijd nadert?

De wet stelt dat een werkgever de arbeidsovereenkomst van een werknemer die de pensioenleeftijd nadert, kan opzeggen met een opzeggingstermijn van maximaal 26 weken (6 maanden) (artikel 37/6 van de Arbeidsovereenkomstenwet). Men dient ervoor te zorgen dat de arbeidsovereenkomst een einde neemt ten vroegste vanaf de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. De werknemer kan dan na afloop van deze termijn toetreden tot het wettelijk pensioen.

Is opschorting van eenzijdige wijziging van sector afdwingbaar via kortgeding?

Een werknemer die van oordeel is dat zijn arbeidsvoorwaarden eenzijdig werden gewijzigd, kan een kortgedingprocedure inleiden bij de arbeidsrechtbank en het arbeidshof om voorlopige maatregelen te vorderen. Wat met een handelsvertegenwoordiger wiens sectoren gewijzigd worden?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen