Belg niet bereid om langer te werken

De bereidheid om langer te werken daalt. Bijna vier op de tien Belgen willen niet werken tot ze 65 jaar zijn. 61 jaar is de leeftijd bij uitstek om te stoppen, vinden ze. Belgen verwachten wel een eindeloopbaanbeleid van werkgevers, maar ze zijn zelf niet bereid om loon in te leveren op het einde van hun loopbaan. Raken aan de pensioenleeftijd is onbespreekbaar.
60 procent van de Belgische ondernemingen houden HR-cijfers bij. De meeste statistieken worden verzameld over de loonkosten en het absenteïsme. Naar het verschil in verloning tussen mannen en vrouwen voeren HR-professionals weinig onderzoek.
Vanaf 1 juli 2013 heeft elke werkende en zelfstandige om de zes jaar recht op twee pakketten van vier uren loopbaanbegeleiding. De kostprijs (waarde 550 euro) van de loopbaancheques is 40 euro en is verkrijgbaar via de VDAB.
Laagopgeleiden en 50-plussers doen amper een beroep op loopbaanbegeleiding. Vrouwen, daarentegen, maken in verhouding tot hun aandeel op de arbeidsmarkt zeer gretig gebruik van loopbaanbegeleiding.
Meer dan de helft van de 45-plussers die ontslagen worden bij een herstructurering en die outplacementbegeleiding volgen, is na twee jaar opnieuw aan de slag. Al is dat doorgaans in een andere sector.
Het onderwijs is te weinig afgestemd op de arbeidsmarkt. Eén op de vier schoolverlaters vindt zichzelf niet of slecht voorbereid op de arbeidsmarkt.
Kennis is steeds vaker de aanleiding om freelancers in te zetten. De eisen aan flexibele professionals op het vlak van kennis en snelheid nemen dan ook toe. Toch vrezen bedrijven extra kosten en kennisverlies door het inzetten van freelancers.
De kenniswerker of ‘gray collar’ wordt het industriële profiel van de toekomst. Hij combineert de beste talenten van een arbeider en een manager.
De partij Groen wil elke werknemer voortaan recht geven op vijf opleidingsdagen per jaar. Het recht moet worden gegarandeerd door het in te schrijven in collectieve arbeidsovereenkomsten.
Op maandag 27 mei 2013 geeft Dave Ulrich, absolute topper in HRM wereldwijd, een exclusieve masterclass voor HR Square in Brussel. Die dag geeft hij alle info over twee thema’s: welke competenties heeft de HRM’er echt nodig én hoe (bege)leidt u nu talent?

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.