Zwartwerk in één op de drie gecontroleerde bedrijven

In 2012 voerde de Sociale Inlichtings- en Opsporingsdienst (SIOD) 14.096 ‘hit and run’-controles uit, vooral in de bouwsector en de horeca. Daarbij werden bij 32 procent van de controles inbreuken vastgesteld inzake zwartwerk.
Eén op de vijf Nederlands werknemers is wel eens in slaap gevallen tijdens het werk. Maar het meest gênante wat werknemers overkwam, is per ongeluk een boer laten. Maar ook een mail met roddels naar de verkeerde versturen, zorgt al eens voor rode kaken.
Het professioneel gebruik van sociale media zit in de lift. En dus ook het misbruik en het cyberpesten van collega’s. Werknemers klagen dan ook steeds vaker dat hun privacy op het werk geschonden wordt door sociale netwerken. Daarom stoppen of verminderen ze het gebruik van deze netwerken.
Het VBO wil sectoren laten beslissen over de opzeggingstermijnen. Daarnaast pleit de werkgeversorganisatie voor activering via een uitbreiding van de outplacementregeling. De overige verschillen moeten later in een globaal akkoord geregeld worden. De socialistische bediendenvakbond BBTK vreest voor nieuwe discriminatie.
Werkgevers moeten pesterijen, geweld en ongewenst seksueel gedrag niet alleen bestraffen, maar vooral voorkomen. Daarom verscherpt SP.A-minister van Werk Monica De Coninck de pestwet uit 2007.
Rekruteerders en sollicitanten denken verschillend over de eerlijkheid van het video-cv als selectiemiddel. Daarbij spelen persoonlijkheid, cognitieve capaciteiten en etniciteit van de sollicitant een rol.
De aanwezigheid van vrouwen in de raden van bestuur van de grootste beursgenoteerde bedrijven in België stijgt voor het vijfde jaar op rij. In oktober vorig jaar legden vrouwen beslag op 13 procent van de bestuursmandaten, tegenover 11 procent een jaar eerder. Ook in andere Europese landen stijgt het percentage vrouwen in de raden van bestuur.
Vaak hebben leidinggevenden het idee dat ze alle werknemers gelijk moeten behandelen om eerlijk te zijn. In werkelijkheid is het productiever om de beste medewerkers voor te trekken.
Op het World Economic Forum, dat woensdag start in het Zwitserse Davos, zal de algemeen secretaris, Philip Jennings, van de wereldvakbond UNI een pleidooi houden voor een wereldwijde loonsverhoging en het invoeren van een minimumloon. De groeiende kloof tussen rijken en armen is wereldwijd één van de meest prangende problemen.
Vooroordelen over zwaarlijvigheid zorgen ervoor dat iemand met overgewicht als een minder goede leidinggevende ingeschat wordt. Het wordt gezien als een teken van zwakte en gebrek aan wilskracht.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.