Regering keurt wetsontwerp eenheidsstatuut goed

De ministerraad keurde het wetsontwerp voor het eenheidsstatuut in tweede lezing goed. Ondanks het voorbehoud van de Raad van State bij het plan van de regering om voor de bouwsector in een uitzondering te voorzien op de eengemaakte opzegtermijn. De bouwbonden dreigen ermee naar het Grondwettelijk Hof te stappen.
De Vlaamse overheid moet streven naar minstens tien procent medewerkers van allochtone afkomst. Dit stemt beter overeen met de realiteit. Ook het aandeel personen met een arbeidshandicap blijft ondermaats.
Werknemers in organisaties waar vrouwen evenveel kansen hebben als mannen om de top te bereiken, zijn vaker tevreden over hun baan. Opmerkelijk is dat mannen zich hier beter over blijken te voelen dan vrouwen.
Vrouwen botsen nog steeds op een glazen plafond. Zij krijgen nog steeds minder kansen bij rekrutering en minder loon voor hetzelfde werk dan mannen. Daarnaast bekleden ze weinig topmanagementfuncties of zitjes in raden van bestuur. Hun mannelijke collega’s en de werkgevers delen deze perceptie slechts mondjesmaat of helemaal niet.
De kloof tussen mannen en vrouwen is het kleinst in IJsland. Ook in andere Scandinavische landen is de genderkloof klein. België staat op de elfde plaats.
Bijna driekwart van de Belgische HR-managers zien een loopbaankloof waarbij vrouwen hun carrière niet op dezelfde wijze ontwikkelen als mannen. Zij pleiten dan ook voor maatregelen om de kloof te dichten.
Bijna 9000 schoolverlaters komen zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt. Hun toekomst op de arbeidsmarkt oogt somber. De kans om na een jaar nog steeds werkzoekend te zijn, is drie keer groter voor wie zonder kwalificatie het beroepsonderwijs verlaat en dubbel zo hoog voor wie zonder kwalificatie het technisch onderwijs verlaat.
In april 2013 werd 13,8 procent van de bestuursmandaten bij bedrijven uit de Bel20 ingenomen door vrouwen. Dit is een lichte stijging in vergelijking met oktober 2012, maar blijft onder het Europese gemiddelde van 16,6 procent.
Op 26 september 2013 heeft het Europees Hof van Justitie zich uitgesproken over de vraag of werkgeversbijdragen tot een aanvullend pensioenplan mogen variëren op basis van de leeftijd. Wat kwam er uit de bus?
Het aantal Vlaamse ambtenaren met een migratieachtergrond is de voorbije acht jaar fors gestegen. In 2005 had slechts 0,4 procent van de Vlaamse ambtenaren een migratieachtergrond. In 2012 is dit gestegen tot 3,8 procent.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.