Regering keurt nieuwe ontslagregeling en afschaffing carenzdag goed

De ministerraad heeft het wetsontwerp over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden goedgekeurd. De sociale partners willen de andere verschillen die nu nog bestaan, ook snel wegwerken. De deadline is eind december.
Het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht is sinds 2000 met een derde gedaald. Toch zijn er wereldwijd nog steeds 168 miljoen kinderen die moeten werken.
De christelijke bediendevakbonden LBC-NVK en CNE waarschuwden voor sociale onrust als er een bovengrens wordt opgelegd aan de nieuwe opzegtermijnen.
Het gebruik van sommige selectietests benadeelt kansengroepen. Vooral de responsmodaliteiten hebben een impact op de resultaten van kandidaten met een migratieachtergrond.
Nederland moet evolueren van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daar hoort ook een inclusieve arbeidsmarkt bij waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
Een meerderheid van de vrouwelijke werknemers toont een ander gelaat op de werkvloer, omdat ze nog steeds botsen op achterhaalde stereotypen.
Managers veronderstellen dat vrouwelijke medewerkers die flexibele werktijden vragen, de vrijgekomen tijd veeleer zullen gebruiken voor persoonlijke redenen. Terwijl van mannelijke werknemers met flexibele werktijden veronderstelt wordt dat ze dat om professionele redenen doen. Flexibele werktijden worden dan ook meer toegekend aan mannen.
Nationaliteit of herkomst bepalen wel degelijk iemands loon en positie op de arbeidsmarkt. Migranten, ook van de tweede of de derde generatie, botsen nog steeds op structurele barrières.
Bijna driekwart van de bedrijven zoekt op sociale media naar bijkomende informatie over sollicitanten. In de helft van de gevallen bevestigt de gevonden informatie het positieve beeld dat ze van de sollicitant hebben. Toch vindt een kwart van de werkgevers op sociale media redenen om de sollicitant niet aan te werven.
Het Antwerpse arbeidshof vreest rechteloosheid door het uitblijven van een officieel eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.