Ook werkende vaders kampen met schuldgevoel

Bijna de helft (46 procent) van de werkende vaders vindt dat hij niet genoeg tijd doorbrengt met zijn kinderen. Ondanks dit schuldgevoel wil de meerderheid van de vaders toch voltijds werken.
De tripartite onderhandelingen over het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, waarbij zowel vakbonden, werkgevers als de federale regering aan tafel zaten, is stopgezet. Alle punten die de sociale partners wilden bespreken, zijn behandeld. Nu is het de beurt aan de regering om knopen door te hakken.
Ontslagen werknemers verdienen steeds vaker minder als ze een nieuwe job vinden. Bijna één op de twee werknemers moet zo’n vijf procent loon inleveren.
Equal Pay Day, de dag tot wanneer vrouwen moeten werken om hetzelfde loon te krijgen als mannen het voorbije jaar verdienden, valt dit jaar opnieuw op 20 maart. De loonkloof tussen mannen en vrouwen verkleint niet meer en blijft hangen op 22 procent.
Het overleg tussen werkgevers, werknemers en de federale regering over de gelijkschakeling van het statuut arbeiders-bedienden is nog steeds aan de gang. De christelijke en socialistische bediendenvakbonden waarschuwen de onderhandelaars niet te raken aan de verworvenheden van het bediendenstatuut.
Een eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden zoals de vakbonden dat voorstellen, kan de ondernemingen tot elf keer meer kosten dan vandaag. Dat berekende Fedustria, de sectororganisatie voor de textiel-, hout- en meubelindustrie.
Arbeiders krijgen op de werkvloer minder ruimte voor ontwikkeling. Daarnaast maken arbeiders ook minder gebruik van de beschikbare ontwikkelingsmaatregelen.
Bijna twee op de vijf kmo's hebben de voorbije vijf jaar 50-plussers aangeworven. Ervaring, de tewerkstellingspremie en hun realistische kijk op werk maakt hen aantrekkelijk. Anderzijds weerhouden outplacementverplichtingen kmo’s tegen om oudere werknemers aan te werven.
Slechts een kwart van de Belgen noemt geld de bepalende factor van succes in hun carrière. De belangrijkste factor is 'het evenwicht vinden tussen het werk en het privéleven'.
Werkgevers en werknemers zijn het eens over het principe van gelijke gerechten tussen arbeiders en bedienden. Maar over hoe dat er in de praktijk moet uitzien, blijft het water erg diep tussen de diverse betrokkenen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.