Roger Blanpain lanceert voorstel om opzeggingstermijnen te harmoniseren

Roger Blanpain, hoogleraar emeritus Arbeidsrecht, doet een voorstel ter harmonisering van de opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden. Hij stelt een minimumtermijn van drie maanden voor, vier maanden vanaf 10 jaar anciënniteit, vijf maanden vanaf 15 jaar en zes maanden vanaf 20 jaar. Ondertussen zou de regering broeden op een uitstelscenario.
Minstens 22 in Brussel genoteerde bedrijven tellen vandaag nog geen vrouwen in hun raad van bestuur. Tegen 1 januari 2017 moeten al deze bedrijven verplicht één vrouw op de drie bestuurders in hun rangen hebben. Al is er verbetering in zicht. 22 bedrijven op de 68 tellen meer vrouwen in hun raad van bestuur dan twee jaar geleden.
Een meerderheid van de babyboomers (67 procent), geboren tussen 1945 en 1964, voelt zich niet schuldig omdat ze te vroeg zouden gestopt zijn met werken of te veel zouden profiteren van de sociale zekerheid.
De regering en de sociale partners hebben een akkoord bereikt over de verhoging van de uitkeringen, de pensioenen en het minimumloon. Daarnaast is een werkgroep opgericht voor de eenmaking van de statuten van arbeiders en bedienden. Zoudern ze er nog uit geraken?
De loonkloof tussen mannen en vrouwen is ook binnen de Europese Unie nog steeds groot. Anno 2013 moeten vrouwen gemiddeld 59 dagen langer werken om hetzelfde te verdienen als hun mannelijke collega’s. Dit is wel (amper) drie dagen minder dan vorig jaar.
Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is niet gewonnen voor het plan van zijn federaal collega Monica De Coninck (SP.A) om anoniem solliciteren aan te moedigen in de privésector.
50-plussers voelen zich in hun bedrijf vaak benadeeld ten opzichte van jongere collega’s. En dit zowel op het vlak van professionele ontwikkeling, als op het vlak van promotiekansen en ondersteuning in hun loopbaan.
Vrouwelijke functietitels zoals directrice of voorzitster moesten meer gelijkheid creëren, maar ze zorgen voor meer ongelijkheid. Vrouwen die vrouwelijke functietitels gebruiken, worden lager beoordeeld dan vrouwen die een mannelijke titel gebruiken.
Van de 2591 ontslagen werknemers van Opel Antwerpen zitten er momenteel 646, of een kwart, na twee jaar nog zonder job. Vooral 50-plussers hebben het moeilijk om een nieuwe job te vinden.
De lichaamslengte heeft een sterke invloed op het gezag van mensen. Lange mensen worden als dominanter, gezonder en intelligenter beoordeeld. Al gaat het hier om een perceptie en zegt de lengte niets over de echte leiderschapskwaliteiten.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.