Nieuwe opleiding tot referentiepersoon ethiek

De Katholieke Hogeschool Limburg, departement Gezondheidszorg, start met een postgraduaat referentiepersoon Ethiek. Deze tweejarige opleiding wil zorgverleners met interesse voor ethische probleemgebieden in het werkveld, vormen en versterken in hun kritisch denkproces.
Een (interne of externe) preventieadviseur geniet van een bijzondere ontslagbescherming (W. 20 december 2002). De werkgever moet vooraf een strikte procedure volgen en het ingeroepen ontslagmotief moet beantwoorden aan bepaalde inhoudelijke vereisten. Bij
De FOD Volksgezondheid werkt aan een vernieuwd beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkundige in de algemene zorg.
HR Square focust tijdens de achtste editie van het seminarie HRM in de Zorgsector op de duurzame en werkbare inzetbaarheid van zowel jongere als oudere zorgkundigen.
Op 23 september bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord over het ontwerp van vierde interprofessioneel akkoord voor social en non-profit voor de periode 2011-2015. Na raadpleging van de instanties langs werkgevers- en werknemerszijde werd het akkoord op 2 december ondertekend.
Nadat verpleegkundigen hun bezorgdheid uitten over de laattijdige toekenning van hun bijzondere beroepstitel of -bekwaamheid, stelde federaal volksvertegenwoordiger Stefaan Vercamer (CD&V) hierover een schriftelijke vraag aan (ontslagnemend) federaal minister Onkelinx.
Een uitbreiding van de afdelingen waar vroedvrouwen - die afstuderen na 2014 - mogen werken, is goedgekeurd in de Nationale Raad voor de Verpleegkunde.
De baan van hoofdverpleegkundige is blijkbaar niet aantrekkelijk, want de job werd nu zelfs formeel een knelpuntberoep bij de VDAB. Een hoofdverpleegkundige verdient dan ook amper meer, en soms zelfs minder, dan de collega's aan wie hij of zij leidinggeeft. Een opstand dreigt, aldus de berichtgeving in De Standaard.
Het aantal smartphones dat bedrijven in België toekennen aan hun medewerkers is in vier jaar tijd verdubbeld, het pc-privéplan is evenwel gekelderd. Er is een opvallend grote vraag naar bonusplannen (de fiscaalvriendelijke ‘niet-recurrente resultaatsgebonden bonussen’). Ondertussen is het aantal bedrijven dat structureel thuiswerken toelaat sinds 2006 verdubbeld. In 13 procent van de bedrijven worden baaldagen toegestaan. Eén op de drie bedrijven kent de totale kostprijs van zijn benefitspakket niet.
Welgeteld 63.193 werknemers gaven (anoniem) hun salaris prijs voor de Grote Salarisenquête van Vacature en KU Leuven. Hoeveel verdient de Belgische werknemer? Wie zijn de veelverdieners? Waar strijkt u het meest op?

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.