Hoeveel verdienen de Belgen? (En hoe valt de vergelijking uit voor u?)

In welke sector worden de hoogste lonen uitbetaald? Met welke beroepen kan er veel geld verdiend worden? Wat is de impact van de plaats van tewerkstelling op het salaris? En welke werknemers hebben hun loon sinds 1999 het sterkst zien toenemen? Die antwoorden vinden we in de nieuwe loonenquête van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de federale overheidsdienst Economie. Verdient u zelf trouwens genoeg, in vergelijking met uw diploma, functie en sector?
De crisis heeft in 2008 een sterke invloed gehad op de bonus van topmanagers. In bijna alle beursgenoteerde bedrijven is de bonus sterk gedaald.
Wie een hoger diploma behaalt, verdient op termijn het dubbele van iemand die alleen het secundair onderwijs doorliep. En de overheid verdient de studiekosten makkelijk terug.
Een minderheid van de lokale besturen maakt werk van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Weinig besturen leggen een reserve aan om de toekomstige pensioenlast te kunnen betalen. Het lijkt alsof de besturen de vergrijzing van hun personeelsbestand niet echt als bedreigend beschouwen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek van het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen bij secretarissen van gemeenten en OCMW’s.
De verscheidene reorganisaties van de grote automobielbedrijven actief in ons land, zijn het voorbeeld van economische globalisering en snelle technologische veranderingen. Hoe kunnen we deze veranderingen beter begrijpen? En wat is de impact van deze veranderingen op werknemers?
Het stereotiep idee dat hooggeschoolde werknemers met kwalitatief hoogstaande banen minder gezondheidshinder van hun werk zouden ondervinden dan hun laaggeschoolde collega’s, in routinematig en fysiek werk zonder veel medezeggenschap, blijkt niet helemaal te kloppen. Door de toenemende werkdruk manifesteert zich bovenaan op de ladder een nieuw fenomeen van 'rolstress'. Dat blijkt uit de doctoraatsverhandeling van medisch socioloog Christophe Vanroelen van de Vrije Universiteit Brussel.
HRM wordt vandaag onder druk gezet door het streven naar kostenreductie, door productiviteitseisen, organisatieveranderingen en het gebrek aan talent. Hervormen wordt als oplossing naar voren geschoven. Dat staat in een grootschalig onderzoek van de Europese Club voor Human Resources (EChr).
Hoe kunt u alle medewerkers de kans geven om hun competenties ten volle te benutten en door te groeien? Hebt u er al over nagedacht of mannen en vrouwen evenveel kansen krijgen in uw bedrijf?
De nationale vakbonden zijn verdeeld over een invoering van tijdelijke werkloosheid voor bedienden. ABVV en ACV zijn tegen een snelle invoering, ACLVB wil binnen een gereglementeerd kader wel ingaan op de vraag van werkgevers. Want bij gebrek aan tijdelijke werkloosheid ‘proberen werkgevers allerlei slechte alternatieven uit’.
Directeurs, kaderleden en ingenieurs worden in België minder goed betaald dan in grote referentielanden. Duitse, Amerikaanse en Engelse managers worden veel beter vergoed. Belgische arbeiders en technici worden wel goed betaald.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.