Tijdelijke werkloosheid bedienden niet voor morgen

VBO-topman Pieter Timmermans formuleerde vorige week het idee om bedienden, net als arbeiders, tijdelijk werkloos te kunnen maken. De vakbonden staan op de rem: ze willen enkel onderhandelen over een globale toenadering tussen arbeiders en bedienden.
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere vaardigde een decreet uit dat handelingen vastlegt voor verzorgenden in de thuiszorg. Wat is uw mening hierover?
Een succesvol loopbaanbeleid moet medewerkers met plezier langer doen doorwerken, en hen breder en duurzamer inzetbaar maken. Maar wat zijn de succesfactoren van zo’n beleid?
Een arrest van het Antwerpse arbeidshof toont aan dat arbeiders die bewijzen dat ze vooral denkwerk verrichten, recht hebben op een bediendestatuut.
Marc Segers, directeur verpleging in het UZ Brussel, maakte tijdens het HR Square-seminarie over functiedifferentiatie een stand van zaken op wat betreft zorg: vanwaar komen we, waar staan we en waar gaan we naartoe? Hij illustreerde met een model uit de praktijk en belichtte tevens de attractiviteit en het effect van functiedifferentiatie.
Marc Haspeslagh, stafmedewerker in het AZ Sint-Jan AV te Brugge, verzorgt de presentatie Van strategische doelstelling naar functiedifferentiatie op de werkvloer. Hij is sinds 1980 werkzaam in de ziekenhuissector en heeft sindsdien kennis en ervaring opgebouwd over o.a. dit thema.
Françoise Van Hoorebeke is beleidsverantwoordelijke zorg-, kwaliteit- en medewerkersbeleid bij de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu. Deze vzw groepeert 12 woon- en zorgcentra in Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Vlaams-Brabant met in totaal 1500 medewerkers voor ongeveer 2000 bejaarden. In de voorbereiding van haar presentatie Hoe divers is het werken in een rusthuis? Over de impact van functiedifferentiatie binnen de institutionele ouderenzorg peilde Françoise Van Hoorebeke via een korte mailing naar de mening van enkele leidinggevenden in de vzw.
Op 14 februari 2008 vindt in het UZ Brussel voor de vierde keer het HR Square-seminarie HRM in de zorgsector plaats. Het centrale thema – functiedifferentiatie – wordt in een ruim kader door verschillende sprekers ontleed. We stellen ze graag aan u voor.
Op 14 februari 2008 vindt in het UZ Brussel voor de vierde keer het HR Square-seminarie HRM in de zorgsector plaats. Eén van de sprekers is Klaartje Theunis. We stellen haar graag aan u voor en geven een voorproefje van haar bijdrage aan het seminarie.
Begin 2005 stelden leidinggevenden en medewerkers van OCMW Leuven vast dat het met de verhoudingen en werkcultuur in hun organisatie allesbehalve snor zat. Wat volgde, was een sterk staaltje van samen focussen en bijsturen. Een leerrijke reconstructie.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.