Selor ontving meer dan 1100 aanvragen van personen met een handicap in 2013

2,5 procent van de kandidaten die bij Selor deelnemen aan selecties zijn personen met een handicap. Het slaagcijfer van deze mensen is bovendien gelijk aan dat personen zonder een handicap.
Kandidaten met een beperking die tijdens een sollicitatie verwijzen naar de Vlaamse ondersteuningspremie, zien hun kansen op een interview nog verder dalen. Werkgevers vrezen meteen productiviteitsverlies.
De Commissie Diversiteit bij de Serv viert haar tiende verjaardag. Naar aanleiding van deze verjaardag benadrukt de commissie dat ook in 2014 verder moet worden ingezet op ‘meer mensen aan de slag, in gemiddeld langere loopbanen en meer werkbare jobs’.
De Vlaamse overheid moet streven naar minstens tien procent medewerkers van allochtone afkomst. Dit stemt beter overeen met de realiteit. Ook het aandeel personen met een arbeidshandicap blijft ondermaats.
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de verzekeringsinstellingen, en de Brusselse en Vlaamse diensten voor arbeidsbemiddeling voeren hun inspanningen op om arbeidsongeschikte personen geschikt werk te helpen vinden.
Het Vlaamse tewerkstellingsbeleid is duur en levert weinig resultaten op. De nadruk ligt daarbij vooral op jobcreatie in de social profit en de overheid. Slechts een beperkt deel van de steun gaat naar het bedrijfsleven.
Nederland moet evolueren van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daar hoort ook een inclusieve arbeidsmarkt bij waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
De Vlaamse overheid gaat de subsidies om mensen met een arbeidshandicap aan het werk te krijgen, niet langer aan bedrijven toekennen, maar aan de werknemers zelf.
De tewerkstelling van personen met een handicap blijft stijgen, ook al worden de opgelegde quota nog niet overal gehaald. Sinds 2009 is het aantal personen met een handicap blijven stijgen van 0,9 procent in 2009 tot 1,54 procent in 2012.
Het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) ontving in 2012 veel meer arbeidsgerelateerde discriminatieklachten. De dossiers handelen vooral over leeftijdsdiscriminatie van 45-plussers bij aanwerving.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.