De McDonald’s van de zorgsector

Begin 2008 wordt in Turnhout het eerste Thomashuis geopend. Dat initiatief van de Nederlander Hans van Putten lokt bij mensen uit de zorgsector heel wat bedenkingen uit. Nieuwsmagazine Knack vroeg een reactie aan Kris Van Houdt van vzw Den Leeuweric.
Hoewel er grote vooruitgang is geboekt in de strijd tegen discriminatie op het werk, is iemands geslacht, ras en geloof nog altijd bepalend voor de manier waarop hij op zijn werk wordt behandeld. Vooral vrouwen krijgen te maken met discriminatie.
De Plus Prijs is uitgegroeid tot de grootste en meest prestigieuze prijs voor méér dan tewerkstelling in Vlaanderen. Het initiatief richtte zich dit jaar naar initiatieven die jeugdwerkloosheid bestrijden. Winnaar Werkwijzer vzw maakte zich verdienstelijk op het vlak van kwalitatieve tewerkstelling van personen met een minder gemakkelijke toegang tot de arbeidsmarkt.
De krant De Standaard maakte bekend dat de VDAB start met een aparte databank voor sollicitanten met een arbeidshandicap en allochtonen. Zo moeten vraag en aanbod beter op mekaar worden afgestemd en de plaatsingspercentages voor deze doelgroepen verhogen. Bovendien krijgen vanaf medio maart werkgevers de (vrije) kans hun vacatures te plaatsen op websites die met deze doelgroepen te maken hebben.
Ondernemingen voeren geen diversiteitbeleid omdat ze dat belangrijk vinden, maar omdat ze vrezen voor juridische stappen als in gebreke blijven. De wetgeving is de eerste drijfveer.
IBM en de KU Leuven sloten een samenwerkingsovereenkomst om het leven van universiteitsstudenten met een functiebeperking aangenamer te maken. Er komen speciale maatregelen en aanpassingen voor personen met auditieve, visuele of motorische functiebeperkingen en voor chronisch zieken. De meest voorkomende handicap aan de KU Leuven is dyslexie.
Vorige week dinsdag werd er voor de allereerste keer gestaakt in de sector van de sociale werkplaatsen. Het gaat om ruim honderd bedrijven in Vlaanderen die met laaggeschoolden werken, zoals kringloopcentra. Ze tellen 3000 werknemers.
De Belgische overheid legt in haar rekrutering en selectie een bijzondere zorg aan de dag voor personen met een handicap. Binnen het deelproject ‘Innoverend Brussel’ werd het publieke selectiebureau Selor op de Open Bedrijvendag tot de tien meest innoverende ondernemingen van de hoofdstad gekozen. Selor trok vorige zondag meer dan 5000 bezoekers aan.
Personen met een hersenbeschadiging zijn ideaal om een bedrijfsorganisatie strak door te voeren. Ze ervaren minder emoties en kunnen gemakkelijker werknemers de laan uitsturen als dat financieel nodig is. Ze nemen meer risico’s en halen betere resultaten. Op budgettair vlak dan toch.
De Week van de Brailleliga draait dit jaar rond de tewerkstelling van blinden en slechtzienden. De liga toont van 29 mei tot 4 juni welke problemen slechtzienden ervaren op de arbeidsmarkt en hoe daaraan kan verholpen worden.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.