Werknemers in sociale economie krijgen loonrugzakje

Midden 2014 veranderen de financiële spelregels in de sector van de sociale economie. Dan wordt het Maatwerkdecreet van kracht. De sociale-economiebedrijven krijgen dan geen subsidies meer. Het geld gaat naar de werknemers zelf. Volgens ondernemersorganisatie Unizo mist het decreet lange-termijnvisie en durf.
Eén op de zeven vacatures voor bouwberoepen die de VDAB ontvangt, wordt ingevuld via een Individuele Beroepsopleiding in de Onderneming (IBO). Vooral jonge laag- en middengeschoolde mannen worden tewerkgesteld via IBO.
Geestelijke gezondheidsproblemen bij de beroepsbevolking zijn een groot probleem geworden in België, net als in de meeste andere ontwikkelde economieën. Een derde van de werkzoekenden in België kampt met psychische problemen.
Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) zal dit jaar 5,674 miljard euro uitgeven voor invaliditeit en arbeidsongeschiktheid. Dat is een stijging met 89 procent sinds 2005, toen het nog om 2,99 miljard euro ging.
Federaal minister van Werk Monica De Coninck wil anoniem solliciteren mogelijk maken. Zo zouden meer vrouwen, mensen met een handicap, ouderen en allochtonen makkelijker toegang krijgen tot de arbeidsmarkt, denkt ze. De werkgevers zien anoniem solliciteren echter niet zitten.
Werkgevers en vakbonden hebben binnen de Groep van Tien een akkoord bereikt over een aantal sociale dossiers. Voor de dossiers waarover nog geen consensus is, vragen de sociale partners uitstel aan de regering.
Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat een sociaal plan dat een lagere ontslagvergoeding toekent aan werknemers die de pensioenleeftijd naderen, geen discriminatie op grond van leeftijd inhoudt. De verlaging van de vergoeding op grond van een vervroeg
Met 2,8 procent allochtone werknemers en 1,2 procent werknemers met een arbeidshandicap zit de Vlaamse overheid nog ver onder de streefcijfers uit haar plan 'Gelijke kansen en diversiteit'. Met dit tempo worden de streefcijfers tegen 2015 niet gehaald, waarschuwt de SERV. Daarom vraagt het dat leidende ambtenaren worden beoordeeld op het halen van streefcijfers voor meer diversiteit.
Chronische pijn aan het bewegingsapparaat belemmert veel mensen in hun dagelijkse werkzaamheden. Mensen die desondanks verder werken, ervan hun werk als therapeutisch.
Het aantal werkzoekenden in Vlaanderen is eind oktober gestegen tot 210.506. Dat is 9,9 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Opmerkelijk is de daling van het aantal werkloze vijftigplussers met 0,6 procent.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.