HR niet vrij van vooroordelen

Meer dan de helft van de HR-professionals heeft vooroordelen ten aanzien van vrouwen met overgewicht, terwijl bijna 40 procent vooroordelen heeft ten aanzien van mannen.
Kandidaten die eerder ontslagen zijn, regelmatig van job veranderen, zijn volgens rekruteringsbureaus het moeilijkst te matchen aan een baan. Door zich te laten leiden door allerlei vooroordelen, kunnen organisaties goede kandidaten mislopen.
Naar aanleiding van de afsluiting van het Europees Jaar van Personen met een handicap maakte de Vlaamse regering bekend dat de bevoegdheid voor de arbeidsintegratie van gehandicapten in overleg met de sociale partners doorgeschoven wordt van het departement Welzijn naar Werkgelegenheid. Dat zou de integratie van gehandicapten in het reguliere arbeidscircuit moeten bevorderen. Er werden ook concrete afspraken gemaakt.
Oudere werkzoekenden lopen een groot risico om tijdens hun zoektocht naar werk gediscrimineerd te worden, meer nog dan allochtonen of mensen met een beperking. Bijna de helft van de personeelsverantwoordelijken geeft bovendien toe dat leeftijd een rol speelt in de selectiebeslissing.
Het personeel van de Vlaamse overheid bestond eind 2011 voor 49 procent uit vrouwen. Dat is flink wat meer dan de 38,8 procent, 10 jaar geleden. De Vlaamse overheid is dus volop aan het ’vervrouwelijken’. Toch zetten besparingen het diversiteitsbeleid onder druk.
Naarmate de toegang tot het vervroegd pensioen wordt afgesloten, laten meer werknemers zich arbeidsongeschikt of invalide verklaren. Deze tendens, die al in de jaren ’90 zichtbaar werd in Nederland, tekent zich stilaan ook af in ons land.
Een kwaliteitsvolle baan heeft een doorslaggevende invloed op het welzijn en de gezondheid van de werknemers. Gender, beroep, sector en ondernemingsgrootte zijn belangrijke factoren die de kwaliteit van banen van werknemers bepalen.
De geplande degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen zal in principe niet gelden voor arbeidsongeschikten. Meteen wordt de invoering van het systeem van degressiviteit ook uitgesteld tot november 2012.
Er is een brede waaier van bedrijven, organisaties en lokale besturen in Vlaams-Brabant die via diversiteitplannen een personeelsbeleid voeren ten gunste van kansengroepen. Elk jaar worden er gemiddeld 100 nieuwe diversiteitsplannen gerealiseerd. Voor heel Vlaanderen stond de teller eind 2011 op 758 diversiteitsplannen.
Fruit Vanhellemont, Betonfabriek De Bonte en Manus ontvangen de Jobkanaal-prijzen voor diversiteit.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.