Vrouwelijke HR-professionals weinig ambitieus

63 procent van de HR-professionals is een vrouw, maar 53 procent van de top van de HR-directies is een man.
De loonverschillen tussen mannen en vrouwen in de Europese Unie blijven groot. In de Europese Unie ligt het gemiddelde uurloon voor vrouwen 16,2 procent lager dan dat voor mannen. In België is dit verschil 10,2 procent.
Werknemers in organisaties waar vrouwen evenveel kansen hebben als mannen om de top te bereiken, zijn vaker tevreden over hun baan. Opmerkelijk is dat mannen zich hier beter over blijken te voelen dan vrouwen.
Vrouwen botsen nog steeds op een glazen plafond. Zij krijgen nog steeds minder kansen bij rekrutering en minder loon voor hetzelfde werk dan mannen. Daarnaast bekleden ze weinig topmanagementfuncties of zitjes in raden van bestuur. Hun mannelijke collega’s en de werkgevers delen deze perceptie slechts mondjesmaat of helemaal niet.
Het merendeel van de vrouwelijke medewerkers gaat na haar zwangerschapsverlof opnieuw aan de slag, al is dat meestal deeltijds of in een systeem van flexibele werkuren.
Vlaanderen telt eind oktober 229.127 werkzoekenden. Dat zijn er 8,8 procent meer dan vorig jaar. Het tragere groeiritme van de jeugdwerkloosheid (5,2 procent) is opvallend. Ook het aantal werkzoekende 50-plussers steeg met 8,7 procent in vergelijking met een jaar geleden.
De kloof tussen mannen en vrouwen is het kleinst in IJsland. Ook in andere Scandinavische landen is de genderkloof klein. België staat op de elfde plaats.
Bijna driekwart van de Belgische HR-managers zien een loopbaankloof waarbij vrouwen hun carrière niet op dezelfde wijze ontwikkelen als mannen. Zij pleiten dan ook voor maatregelen om de kloof te dichten.
In april 2013 werd 13,8 procent van de bestuursmandaten bij bedrijven uit de Bel20 ingenomen door vrouwen. Dit is een lichte stijging in vergelijking met oktober 2012, maar blijft onder het Europese gemiddelde van 16,6 procent.
Het Vlaamse tewerkstellingsbeleid is duur en levert weinig resultaten op. De nadruk ligt daarbij vooral op jobcreatie in de social profit en de overheid. Slechts een beperkt deel van de steun gaat naar het bedrijfsleven.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.