Tags

Hieronder vindt u de artikels die gerelateerd zijn met de tag "Gsm"
Totaal gevonden artikels: 3 (Artikel 1 tot 3)

Geen voordeel van alle aard op gsm’s en smartphones in geval van ‘split billing’

Wanneer een werknemer de beschikking over een gsm of smartphone van zijn werkgever krijgt, dan bestaan er verschillende wijzen om de factuur te betalen. Eén daarvan, ‘split billing’, bestaat erin dat de werkgever het beroepsmatige gedeelte van de factuur betaalt en de werknemer het privégedeelte van de factuur zelf rechtstreeks aan de provider betaalt.

Lagere belasting op bedrijfslaptop of -gsm

Vanaf 1 januari 2018 wijzigen de fiscale regels voor de belastbare voordelen (pc, laptop, gsm, tablet en internet) die werknemers via hun werkgever ter beschikking gesteld krijgen. Hiermee wordt het systeem aanzienlijk vereenvoudigd en dalen de belastingen op die voordelen.

Privégebruik van voordelen in natura: zijn de forfaitaire RSZ-bedragen rekbaar?

Voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen worden voordelen in natura als loon beschouwd. Deze voordelen worden zo correct mogelijk geschat tegen hun reële waarde of op forfaitaire basis. Kan de werkgever afwijken van de bedragen die de RSZ naar voren schuift?

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen