Vraag naar uitzendarbeid stijgt opnieuw

Het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid is in de maand oktober gestegen met 1,15 procent in vergelijking met de maand voordien. Vooral in het arbeiderssegment steeg de uitzendactiviteit. Ook op jaarbasis is er sprake van een bijna status-quo.
Mensen die nooit het slachtoffer waren van pestgedrag hebben meer kans om tewerkgesteld te zijn en ontvangen een hoger loon.
Na zes kwartalen stijgt de tewerkstelling bij werkgevers met minder dan 100 werknemers opnieuw. In het derde kwartaal van 2013 steeg de tewerkstelling bij kmo’s met 0,4 procent. Al verbergt dat cijfer 'vele' waarheden. Alleen in Vlaanderen zijn er echt meer medewerkers aan de slag gegaan.
De structurele tewerkstelling bij Vlaamse kmo’s steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 1,2 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal vorig jaar. Dit komt overeen met 7819 extra jobs. De vrije beroepen kenden de grootste stijging van het aantal arbeidsplaatsen, gevolgd door de financiële diensten.
De ministerraad keurde het wetsontwerp voor het eenheidsstatuut in tweede lezing goed. Ondanks het voorbehoud van de Raad van State bij het plan van de regering om voor de bouwsector in een uitzondering te voorzien op de eengemaakte opzegtermijn. De bouwbonden dreigen ermee naar het Grondwettelijk Hof te stappen.
De Vlaamse overheid moet streven naar minstens tien procent medewerkers van allochtone afkomst. Dit stemt beter overeen met de realiteit. Ook het aandeel personen met een arbeidshandicap blijft ondermaats.
De Vlaamse ziekenhuizen zijn niet klaar voor de vergrijzingsschok, zo blijkt uit een onderzoek van De Tijd waarover de krant in oktober publiceerde. Het tekort aan geriaters in Vlaanderen wordt problematisch.
Vrouwen botsen nog steeds op een glazen plafond. Zij krijgen nog steeds minder kansen bij rekrutering en minder loon voor hetzelfde werk dan mannen. Daarnaast bekleden ze weinig topmanagementfuncties of zitjes in raden van bestuur. Hun mannelijke collega’s en de werkgevers delen deze perceptie slechts mondjesmaat of helemaal niet.
In oktober ontving de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 24.481 vacatures. Dat is 3,1 procent meer dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. Het aantal vacatures in het gewoon circuit ligt wel lager dan een jaar geleden. De stijging is vooral te danken aan het grotere aanbod aan studentenjobs en tijdelijke jobs.
Een professionele outplacementbegeleiding versterkt het vertrouwen van kandidaten in hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt de eigenwaarde. Bovendien zijn kandidaten tevreden over de begeleiding en de ondersteuning die ze krijgen tijdens de outplacementbegeleiding.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.