Outplacement verhoogt vertrouwen in kansen op arbeidsmarkt

Een professionele outplacementbegeleiding versterkt het vertrouwen van kandidaten in hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt de eigenwaarde. Bovendien zijn kandidaten tevreden over de begeleiding en de ondersteuning die ze krijgen tijdens de outplacementbegeleiding.
De tijdelijke werkloosheid daalde in het derde kwartaal van 2013 voor het eerst sinds 2011. Het aantal werklozen blijft daarentegen stijgen, al is er wel sprake van een vertraging. Ook het aantal werklozen met bedrijfstoeslag blijft dalen.
Meer dan zes op de tien werkgevers zoekt extra informatie over kandidaten op sociale media. Bijna evenveel sollicitanten vinden dit echter niet fair, omdat hun profiel op sociale media niet representatief is voor hun professionele ervaring en competenties.
CD&V pleit voor de invoering van een mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen. De partij heeft daarover een wetsvoorstel uitgewerkt. Met een mobiliteitsbudget krijgen werknemers meer vrijheid en flexibiliteit bij de organisatie van hun woon-werkverkeer. Bovendien kan de invoering ervan bijdragen tot een vlotter wegverkeer.
De manieren waarop mensen met een nieuwe job zich aan een organisatie binden, vertonen opvallende parallellen met hoe mensen verliefd worden. Liefde op het eerste gezicht kan duurzame liefde worden, maar de verliefdheid kan ook snel opnieuw over zijn.
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV), de verzekeringsinstellingen, en de Brusselse en Vlaamse diensten voor arbeidsbemiddeling voeren hun inspanningen op om arbeidsongeschikte personen geschikt werk te helpen vinden.
Vlaanderen telt eind oktober 229.127 werkzoekenden. Dat zijn er 8,8 procent meer dan vorig jaar. Het tragere groeiritme van de jeugdwerkloosheid (5,2 procent) is opvallend. Ook het aantal werkzoekende 50-plussers steeg met 8,7 procent in vergelijking met een jaar geleden.
Het aantal leefloners dat via het OCMW bij de groendienst of in een rusthuis klust, is de laatste vijf jaar met 20 procent gestegen. Toch stroomt amper een kwart door naar een reguliere job.
De werkloosheid in de eurozone en in de voltallige Europese Unie bleef in september stabiel in vergelijking met de maand voordien. In vergelijking met een jaar geleden blijft de werkloosheid evenwel hoog.
Hoewel de jobmobiliteit daalt, is de intentie tot verandering relatief groot. Zo wil de helft van de werknemers binnen het jaar van job veranderen. Anderzijds gaan ze niet actief op zoek naar een nieuwe werkgever.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.