Kmo’s kampen met tekort aan gekwalificeerde medewerkers

Meer dan zes op de tien kmo’s uit de sectoren industrie, bouw en groot- en detailhandel kampen met een structureel tekort aan gekwalificeerde medewerkers.
De invoering van het eenheidsstatuut zal ook een invloed uitoefenen op de uitzendsector. Bedrijven zullen het wegvallen van de proefperiode immers compenseren met uitzendcontracten. Het wegvallen van de proeftijd voor contracten voor onbepaalde duur is één van de nieuwigheden in het wetsontwerp over het eenheidsstatuut, vandaar de 'veilige' weg naar een uitzendkracht.
Het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid is in de maand oktober gestegen met 1,15 procent in vergelijking met de maand voordien. Vooral in het arbeiderssegment steeg de uitzendactiviteit. Ook op jaarbasis is er sprake van een bijna status-quo.
Niet het soort contract, maar de relatie met de leidinggevende bepaalt of een freelancer of flexmedewerker zich betrokken voelt bij de organisatie.
Ongeveer twee derde van de Nederlandse werknemers vindt werken op flexibele of freelance basis niet aantrekkelijk. Ze vinden dat ze weinig kunnen toevoegen aan de organisatie als ze er tijdelijk zitten. Maar ook het zich steeds opnieuw aanpassen aan een andere omgeving schrikt af.
De uitzendactiviteit in september daalde met 0,08 procent in vergelijking met de maand voordien. In vergelijking met een jaar geleden is er sprake van een daling met vier procent.
HR-dienstverleners t-interim (een divisie van t-groep) en Randstad hebben een akkoord bereikt over de integratie van Randstad Art in t-interim.
In augustus 2013 steeg het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 1,95 procent in vergelijking met juli 2013. Op jaarbasis is er echter nog steeds sprake van een daling.
Meer dan één op de tien of zo’n 1300 jongeren die via het stelsel 'Leren en Werken' een beroep willen aanleren en klaar zijn voor een job in het gewone arbeidscircuit, geraken niet aan een werkplek.
In Nederland is de uitzendsector geen goede graadmeter meer voor de economie. Bij licht economisch herstel spreken Nederlandse werkgevers eerder hun eigen personeelsbestand aan en zijn ze minder snel geneigd om uitzendkrachten in te schakelen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.