Waalse arbeidsmarkt doorstond de economische crisis goed

Ondanks de structureel lagere werkzaamheid en hogere werkloosheid aan de aanbodzijde, heeft de vraagzijde van de Waalse arbeidsmarkt de recente economische crisis beter doorstaan dan de andere Belgische regio’s. Dat komt omdat Wallonië een relatief kleine economie is die sterk steunt op de publieke sector.
Terwijl de werkloosheid in de Europese Unie een recordhoogte bereikt, stelt de Europese Commissie een reeks concrete maatregelen voor om de werkgelegenheid te stimuleren.
Volgens de Nederlandse nieuwssite van de NOS halen enkele uitzendgroepen Polen naar Nederland om daar vooral als reservekrachten te kunnen fungeren. Daardoor geraken sommigen er nauwelijks aan het werk. De vakbonden en het ministerie bevestigen, de uitzendsector ontkent.
De uitzendsector kende in 2011 een toename met 10 procent van zijn activiteit. Dit herstel resulteerde in een verhoging van de tewerkstelling met 27.000 eenheden. Niet minder dan 547.000 personen werkten als uitzendkracht. Bovendien vonden vorig jaar veel meer 50-plussers hun weg naar de uitzendkantoren.
Van de niet-Europese buitenlanders in België is minder dan de helft aan het werk. Van de vrouwen werkt driekwart niet.
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (CGKR) vraagt meer externe controles op leeftijdsdiscriminatie in de uitzendsector. De aanleiding is een undercoverreportage van het VRT-programma Volt, waaruit blijkt dat sommige uitzendkantoren bereid zijn om, indien gevraagd, geen vijftigplussers in aanmerking te nemen.
De publieke sector is gemiddeld genomen veel aantrekkelijker om voor te werken dan de private sector. Als de privé per sector wordt bekeken, is de farmaceutische sector net aantrekkelijker dan de publieke sector. Werkzekerheid is de belangrijkste reden om voor een werkgever te kiezen (zie ook bericht: 'Deme en de federale overheidsdiensten zijn de meest aantrekkelijke werkgevers in België').
Eén op de zes vrouwen met een master of universiteitsdiploma werkt onder haar opleidingsniveau. Bij mannen gebeurt dat slechts bij één op de tien. Er is ook goed nieuws: de werkgelegenheidsgraad bij vrouwen is gestegen en er zijn steeds meer hoogopgeleide vrouwen.
In West-Europa komen de grootste beloningsverschillen voor in Duitsland. Hier verdienen vrouwelijke managers 22 procent minder dan mannen. Het verschil is het kleinst in België (6 procent) en Zwitserland (7 procent). Wereldwijd staat Qatar onderaan. Vrouwen verdienen daar 38 procent minder dan mannen.
Belgische werknemers zijn niet enthousiast over de kwaliteiten van 50-plussers. Ze worden als duur, niet flexibel en weinig creatief aanzien. Toch willen werknemers maatregelen die hun oudere collega’s langer op de werkvloer te houden. Daarvoor kijken ze vooral naar de overheid. Bovendien mag er niet geraakt worden aan de pensioenleeftijd.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.