Hervorming uitzendarbeid opnieuw uitgesteld

De modernisering van de wetgeving van de uitzendarbeid waarover de sociale partners in januari 2012 een akkoord bereikten, zou ingaan op 1 april 2013. De nakende zomervakantie zorgt echter opnieuw voor uitstel. De wet zou nu ingaan op 1 september.
Het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding (CGKR) ontving in 2012 veel meer arbeidsgerelateerde discriminatieklachten. De dossiers handelen vooral over leeftijdsdiscriminatie van 45-plussers bij aanwerving.
In de periode tussen juni 2010 en juni 2011 veranderden 430.000 arbeidsplaatsen van eigenaar. Bovendien verhuizen werknemers vaker naar een andere sector als ze van job wisselen. Dit wijst op een grote discrepantie tussen de institutionele en de reële arbeidsmarkt, die veel dynamischer is dan vaak gedacht.
Slechts 55,9 procent van de werkzoekenden die een knelpuntopleiding bij de VDAB hebben gevolgd, is zes maanden later effectief in dat beroep aan de slag. Een kwart heeft zelfs nog steeds geen werk.
Het aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten daalde in 2012 met 11 procent in vergelijking met het jaar voordien. Zowel in frequentie als in ernst is er sprake van een daling. Vooral de daling bij jobstudenten is opmerkelijk.
Het aantal gepresteerde uren uitzendactiviteit is in april weer gedaald, nu met met 8,17 procent in vergelijking met april vorig jaar. Ook op maandbasis was er een lichte achteruitgang.
Kennis is steeds vaker de aanleiding om freelancers in te zetten. De eisen aan flexibele professionals op het vlak van kennis en snelheid nemen dan ook toe. Toch vrezen bedrijven extra kosten en kennisverlies door het inzetten van freelancers.
Vlaanderen telde eind april 201.176 werkzoekenden. Dat zijn er 18.781 of 9,8 procent meer dan vorig jaar. 7,09 procent van de Vlaamse beroepsbevolking is op dit ogenblik werkzoekend. De economische double dip tekent zich hiermee zwaar af in de cijfers.
Het aantal Nederlandse werknemers dat van baan verandert, is nauwelijks toegenomen sinds 1994. Het gaat nog steeds om een kleine minderheid, 13 procent. Dat is opmerkelijk, aangezien de Nederlandse arbeidsmarkt veel flexibeler is geworden.
In maart daalde het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid met 1,52 procent. In vergelijking met een jaar geleden daalde de uitzendactiviteit met bijna 10 procent.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.