Stijgende kosten en arbeidsvoorwaarden in een krappe arbeidsmarkt

Ondanks de stijgende kosten, blijft in het licht van de krappe arbeidsmarkt investeren in arbeidsvoorwaarden een belangrijke prioriteit.
In het vierde kwartaal van 2022 steeg de loonkost per gewerkt uur op jaarbasis met 7,1 procent. Dat is de sterkste toename op jaarbasis sinds 2000.
Meer dan 500.000 bedienden van PC200 zien op 1 januari 2023 hun loon met ​maar liefst 11,08 procent stijgen. Dat is het hoogste indexatiepercentage sinds de invoering van het jaarlijks indexatiemoment in januari.
Als ondernemingen zelf mogen beslissen over de uitreiking van een loonpremie, zou acht op de tien de premie níet toekennen.
In het derde kwartaal van 2022 steeg de loonkost per gewerkt uur op jaarbasis met 6,9 procent, aldus berekeningen van Statbel.
Kmo’s kunnen zich gemakkelijker groeperen om samen personeel aan te werven. Minister van Middenstand Sabine Laruelle en minister van Werk Monica De Coninck dienden hiertoe een wetsvoorstel in.
Het gemiddelde brutoloon per maand van een voltijdse werknemer in België bedraagt 3192 euro. Het loon van twee op de drie Belgen ligt echter lager dan dit gemiddelde. Niettemin is de loonspanning in België beperkt.
De Vlaamse regering trekt de komende zeven jaar telkens 125 miljoen euro uit om de loonlasten voor bedrijven te verlagen. Werkgeversorganisaties reageren positief, maar waarschuwen dat enkel deze maatregel niet voldoende is. Ook vakbonden zijn relatief tevreden.
Het jaarlijkse rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) met aanbevelingen voor België benadrukt het belang van bijscholing. Ook worden zij die werken te veel beschermd.
Na een lichte opflakkering in 2011 geraakte de Vlaamse arbeidsmarkt opnieuw in ademnood. In 2012 zakten de conjunctuurindicatoren terug in het rood en ook in 2013 werd terrein prijsgegeven. Ondanks positieve signalen van een voorzichtig heroplevende economie, is het vooralsnog wachten op een echte ommekeer voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Vooral de stijgende omvang van de werkzoekendenpopulatie blijft een zorgpunt.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.