Recordaantal jongeren neemt ontslag

In 2023 vertrokken meer jongeren onder de 25 jaar bij hun werknemer. Het gaat om een stijging van 41 procent. Het zijn vooral de jongeren die zelf hun job opzeggen.
Tijdens het afgelopen schooljaar maakte 16 procent meer werknemers gebruik van het Vlaamse Opleidingsverlof (VOV) om zich bij te scholen of te herscholen.
Een gebrek aan doorgroeimogelijkheden maakt dat werknemers sneller geneigd zijn uit te kijken voor een andere job. Dat is zo het geval bij driekwart van de werkende Belgen.
In een recent onderzoek geeft minder dan de helft van de bevraagde werknemers aan dat hun bedrijf of organisatie zorg draagt voor mens en milieu. Ook zegt maar een kleine helft dat hun functievereisten in lijn liggen met hun capaciteiten.
In totaal neemt iets meer dan 6 procent van de Belgische werknemers een vorm van loopbaanonderbreking, het laagste cijfer in vier jaar. Deeltijds ouderschapsverlof is de enige vorm van loopbaanonderbreking die aan populariteit toeneemt.
Werknemers en werkgevers percipiëren het loopbaanbeleid in kmo's anders: 37 procent van de kmo-medewerkers ziet promotiekansen op de huidige werkplek, terwijl 76 procent van de kmo-werkgevers aangeeft dat er doorgroeimogelijkheden zijn.
Een derde van de Belgische bedienden (34 procent) zegt een nieuwe carrière in de IT-sector te overwegen. De mooie salarissen, werkzekerheid en veelzijdigheid trekken aan. De interesse (54 procent) groeit zelfs nog wanneer de huidige werkgever zelf een opleiding zou aanbieden.
Kmo’s kunnen zich gemakkelijker groeperen om samen personeel aan te werven. Minister van Middenstand Sabine Laruelle en minister van Werk Monica De Coninck dienden hiertoe een wetsvoorstel in.
De vrees voor een ontslagronde is de belangrijkste reden om vrijwillig te vertrekken. Anderzijds blijven medewerkers zitten omwille van de moeilijke arbeidsmarkt. Bedrijven zijn bovendien bereid goede medewerkers een tegenvoorstel te doen als ze willen vertrekken.
Het gemiddelde brutoloon per maand van een voltijdse werknemer in België bedraagt 3192 euro. Het loon van twee op de drie Belgen ligt echter lager dan dit gemiddelde. Niettemin is de loonspanning in België beperkt.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.