Werknemers missen een duurzaam personeelsbeleid

In een recent onderzoek geeft minder dan de helft van de bevraagde werknemers aan dat hun bedrijf of organisatie zorg draagt voor mens en milieu. Ook zegt maar een kleine helft dat hun functievereisten in lijn liggen met hun capaciteiten.
In totaal neemt iets meer dan 6 procent van de Belgische werknemers een vorm van loopbaanonderbreking, het laagste cijfer in vier jaar. Deeltijds ouderschapsverlof is de enige vorm van loopbaanonderbreking die aan populariteit toeneemt.
Werknemers en werkgevers percipiëren het loopbaanbeleid in kmo's anders: 37 procent van de kmo-medewerkers ziet promotiekansen op de huidige werkplek, terwijl 76 procent van de kmo-werkgevers aangeeft dat er doorgroeimogelijkheden zijn.
Een derde van de Belgische bedienden (34 procent) zegt een nieuwe carrière in de IT-sector te overwegen. De mooie salarissen, werkzekerheid en veelzijdigheid trekken aan. De interesse (54 procent) groeit zelfs nog wanneer de huidige werkgever zelf een opleiding zou aanbieden.
Kmo’s kunnen zich gemakkelijker groeperen om samen personeel aan te werven. Minister van Middenstand Sabine Laruelle en minister van Werk Monica De Coninck dienden hiertoe een wetsvoorstel in.
De vrees voor een ontslagronde is de belangrijkste reden om vrijwillig te vertrekken. Anderzijds blijven medewerkers zitten omwille van de moeilijke arbeidsmarkt. Bedrijven zijn bovendien bereid goede medewerkers een tegenvoorstel te doen als ze willen vertrekken.
Het gemiddelde brutoloon per maand van een voltijdse werknemer in België bedraagt 3192 euro. Het loon van twee op de drie Belgen ligt echter lager dan dit gemiddelde. Niettemin is de loonspanning in België beperkt.
Eén op de zeven Belgische werknemers drinkt te veel alcohol. Lagergeschoolden lopen een groter risico dan hogergeschoolden en ook roken hangt nauw samen met alcoholgebruik. De daling van het alcoholgebruik in 2010 is ondanks het rookverbod in openbare ruimtes en de cao rond preventief alcoholbeleid volledig tenietgedaan.
Het risico op alzheimerdementie daalt met drie procent voor elk jaar dat iemand langer werkt na de leeftijd van 60. Iemand die tot 65 jaar werkt, loopt dus 15 procent minder risico dan iemand die stopt op 60 jaar. De daling zet zich even sterk door bij mensen die blijven werken na hun 65ste.
Eén op de drie werknemers zegt dat zijn leidinggevende onvoldoende is voorbereid op het beoordelingsgesprek. Dat staat in schril contrast met wat leidinggevenden beweren. Bijna negen op de tien zegt een goed zicht te hebben op de competenties en doelen van hun medewerkers.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.