Genderkloof het kleinst in IJsland (België op plaats 11)

De kloof tussen mannen en vrouwen is het kleinst in IJsland. Ook in andere Scandinavische landen is de genderkloof klein. België staat op de elfde plaats.
Britse werknemers hebben geen vertrouwen in het senior management. Al zijn senior managers zich van geen kwaad bewust en veronderstellen ze dat ze een groot vertrouwen genieten van hun medewerkers.
België telde in september 449.602 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat is het hoogste cijfer sinds januari 2011. De werkloosheid steeg in alle leeftijdsklassen.
De sociale partners zitten rond de tafel om werk te maken van een revolutionaire hervorming van het arbeidsrecht. Het akkoord over de arbeidstijd dat de sociale partners begin dit jaar binnen de Groep van Tien bereikten, wordt nu in een collectieve arbeidsovereenkomst gegoten.
Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is vorig jaar met 7,7 procent gedaald tegenover het jaar voordien. Vooral het aantal ongevallen op de werkplek zelf daalde. Alles samen waren er vorig jaar 157.131 arbeidsongevallen.
De Belgische professional besteedt steeds meer tijd aan leren, zowel binnen als buiten de werkuren. Dat gebeurt nog altijd via formele kanalen, maar steeds vaker ook op een informele manier. Een belangrijke kentering, waarin duidelijk de invloed van generatie Y te herkennen valt.
Bijna driekwart van de Belgische HR-managers zien een loopbaankloof waarbij vrouwen hun carrière niet op dezelfde wijze ontwikkelen als mannen. Zij pleiten dan ook voor maatregelen om de kloof te dichten.
Sociale netwerken hebben het rekruteringslandschap grondig veranderd, zowel voor de kandidaat als voor de rekruteerder. Het aanwervingsproces verloopt meer en meer proactief. Rekruteerders schuimen steeds vaker het web af op zoek naar kandidaten.
Jobtevredenheid en werkplezier motiveren zes op de tien Britse werknemers meer dan een financiële bonus.
Sinds de hervorming van het systeem van loopbaanbegeleiding zijn al 2700 loopbaancheques aangevraagd. Vooral vrouwen en dertigers maken er gebruik van.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.