“Langere opzegtermijnen voor arbeiders doen kosten exploderen”

Een eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden zoals de vakbonden dat voorstellen, kan de ondernemingen tot elf keer meer kosten dan vandaag. Dat berekende Fedustria, de sectororganisatie voor de textiel-, hout- en meubelindustrie.
In 2012 gingen zeven op de duizend jobs verloren in kmo’s. Voor het eerst in zeven jaar daalde de tewerkstelling gedurende vier opeenvolgende kwartalen. Bovendien vergrijst het kmo-personeel.
Belgische werkgevers zijn nog nooit zo pessimistisch geweest over hun tewerkstellingsvooruitzichten sinds 2008. Het percentage werkgevers dat verwacht tegen het einde van het jaar medewerkers te ontslaan, is groter dan het percentage dat medewerkers wil aanwerven.
Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) wil de federale topambtenaren jaarlijks evalueren. Er komen ook meer gradaties in de quoteringen.
Werkgevers en werknemers zijn het eens over het principe van gelijke gerechten tussen arbeiders en bedienden. Maar over hoe dat er in de praktijk moet uitzien, blijft het water erg diep tussen de diverse betrokkenen.
Roger Blanpain, hoogleraar emeritus Arbeidsrecht, doet een voorstel ter harmonisering van de opzeggingstermijnen voor arbeiders en bedienden. Hij stelt een minimumtermijn van drie maanden voor, vier maanden vanaf 10 jaar anciënniteit, vijf maanden vanaf 15 jaar en zes maanden vanaf 20 jaar. Ondertussen zou de regering broeden op een uitstelscenario.
Eind februari 2013 telde Vlaanderen 215.177 werkzoekenden. Dat zijn er 13.257 of 6,6 procent meer dan vorig jaar. Op dit moment is 7,29 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkzoekend. Vooral de jeugdwerkloosheid is gestegen.
De werkloosheid in de eurozone is in januari met 0,1 procentpunt gestegen tot 10,9 procent, een nieuwe recordhoogte. Ook de werkloosheid in de volledige Europese Unie (EU27) is gestegen van 10,7 procent naar 10,8 procent.
Een werknemer wordt ontslagen om dringende redenen wegens het stelen van bedrijfsgoederen. Maar wat als de strafrechter de werknemer vrijspreekt? Is de arbeidsrechtbank dan ook gebonden door het oordeel van de strafrechter?
Een Europees wetsontwerp legt de bonuscultuur van bankiers zwaar aan banden. Volgens het ontwerp zullen bonussen nog maximaal één keer het jaarsalaris mogen bedragen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.