Schroom om hiv-diagnose te vertellen op het werk

Slechts de helft van de personen met hiv maakt zijn status bekend op het werk, dit uit vrees voor professionele en/of sociale gevolgen. Degene die het wel durven vertellen, ervaren geen negatieve gevolgen.
De ministerraad keurde het wetsontwerp voor het eenheidsstatuut in tweede lezing goed. Ondanks het voorbehoud van de Raad van State bij het plan van de regering om voor de bouwsector in een uitzondering te voorzien op de eengemaakte opzegtermijn. De bouwbonden dreigen ermee naar het Grondwettelijk Hof te stappen.
Een professionele outplacementbegeleiding versterkt het vertrouwen van kandidaten in hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt de eigenwaarde. Bovendien zijn kandidaten tevreden over de begeleiding en de ondersteuning die ze krijgen tijdens de outplacementbegeleiding.
De tijdelijke werkloosheid daalde in het derde kwartaal van 2013 voor het eerst sinds 2011. Het aantal werklozen blijft daarentegen stijgen, al is er wel sprake van een vertraging. Ook het aantal werklozen met bedrijfstoeslag blijft dalen.
Vlaanderen telt eind oktober 229.127 werkzoekenden. Dat zijn er 8,8 procent meer dan vorig jaar. Het tragere groeiritme van de jeugdwerkloosheid (5,2 procent) is opvallend. Ook het aantal werkzoekende 50-plussers steeg met 8,7 procent in vergelijking met een jaar geleden.
De werkloosheid in de eurozone en in de voltallige Europese Unie bleef in september stabiel in vergelijking met de maand voordien. In vergelijking met een jaar geleden blijft de werkloosheid evenwel hoog.
België telde in september 449.602 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat is het hoogste cijfer sinds januari 2011. De werkloosheid steeg in alle leeftijdsklassen.
Tijdens de eerste negen maanden van 2013 hebben 103 bedrijven de intentie tot collectief ontslag aangekondigd. Dat is bijna de helft meer dan tijdens dezelfde periode vorig jaar, toen de teller op 70 stond.
Bijna de helft van oudere werknemers vinden dat ze met hun competenties niet makkelijk een andere functie zouden kunnen uitoefenen. De jongere generatie heeft misschien minder ervaring, maar vindt veel meer dat haar competenties ook in andere jobs zouden passen. Daarnaast zijn meer Belgische werknemers ervan overtuigd dat ze gemakkelijker een evenwaardige job kunnen vinden bij een andere werkgever dan binnen hun huidige organisatie.
Veel ontslagen werknemers kiezen uit noodzaak voor het statuut van zelfstandige. Maar ook grotere bedrijven doen steeds vaker een beroep op zelfstandigen in plaats van vaste medewerkers. Liefst 59 procent van de ondernemingen die tussen 1 januari en 31 augustus 2013 werden opgericht, zijn eenmanszaken.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.