Negatieve uitlatingen op Facebook: bezint voor u begint

Een werknemer die zich herhaaldelijk negatief uitliet over zijn werkgever op zijn Facebook-pagina werd hiervoor door zijn werkgever ontslagen wegens dringende reden. Kon dat zomaar?
Het aantal werklozen dat een job of een opleiding weigert, is dit jaar fors gestegen. Het gaat om 14.000 Belgen tijdens de eerste zes maanden, 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
De crisis doet Nederlandse werknemers kreunen. Ruim 40 procent van de werknemers is onzeker over de toekomst van zijn baan. En de helft werkt zeer geregeld onder hoge tijdsdruk.
Topmanagers van overheidsbedrijven zullen maximaal nog 1 jaar loon als opzeggingsvergoeding krijgen.
Eind september telde Vlaanderen 236.675 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 9,5 procent meer dan vorig jaar. Opvallend: het aantal werklozen die hoger opgeleid zijn, is op jaarbasis met 14,6 procent gestegen.
De werkloosheid in de eurozone bedroeg in augustus, net als in juli, 12 procent. Ook in de hele Europese Unie bleef de werkloosheid stabiel op 10,9 procent. Toch ligt de werkloosheid nog steeds hoger dan een jaar geleden.
De ministerraad heeft het wetsontwerp over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden goedgekeurd. De sociale partners willen de andere verschillen die nu nog bestaan, ook snel wegwerken. De deadline is eind december.
In augustus 2013 waren er 433.824 werklozen. Dat zijn er 23.250 of 5,7 procent meer dan vorig jaar. De toename is het grootst in Vlaanderen.
Fedustria, de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, berekende dat het nieuwe eenheidsstatuut de ontslagkosten in de sector zal verdriedubbelen in 2023 in de textielsector en vervijfvoudigen in de hout- en meubelsector.
De christelijke bediendevakbonden LBC-NVK en CNE waarschuwden voor sociale onrust als er een bovengrens wordt opgelegd aan de nieuwe opzegtermijnen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.