Genkse ambtenaren mogen blijven werken na hun 65

Genk is de eerste gemeente waar ambtenaren na hun 65 jaar mogen doorwerken. De gemeenten zijn het laatste bastion waar dit nog niet mocht. Zowel de federale als de Vlaamse overheid versoepelde onlangs haar regels over werken na 65.
Capgemini Nederland vraagt te dure werknemers om structureel in te leveren. De salariskorting kan in enkele gevallen oplopen tot meer dan 10 procent en raakt 400 veelal oudere werknemers. Dat komt neer op ongeveer 7 procent van de populatie.
Eind december telde Vlaanderen 210.027 werkzoekenden. Dat zijn er 18.040 of 9,4 procent meer dan een jaar eerder. Vooral de werkloosheid bij min-25-jarigen is de voorbije maanden fors gestegen, terwijl de werkloosheid bij 50-plussers status-quo blijft.
Na een voorzichtige heropleving vorig jaar, verkeert de Vlaamse arbeidsmarkt sinds eind 2012 opnieuw in ademnood. Het terrein dat na de economische crisis werd herwonnen, moeten we vandaag geleidelijk weer prijsgeven. De belangrijkste arbeidsmarktindicatoren springen op rood en de populatie werkzoekenden groeit aan.
Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat een sociaal plan dat een lagere ontslagvergoeding toekent aan werknemers die de pensioenleeftijd naderen, geen discriminatie op grond van leeftijd inhoudt. De verlaging van de vergoeding op grond van een vervroeg
Op 1 januari 2013 verandert er heel wat op sociaal- en arbeidsrechtelijk vlak. Een niet-exhaustief overzicht.
Uitzendconsulenten krijgen bijna dagelijks een vraag van werkgevers om kandidaten van een bepaald geslacht, etniciteit of leeftijd uit de sollicitatie te weren.
In 2011 ontvingen 501.378 personen een of andere vorm van pensioen vanuit het zelfstandigenstelsel. Dat zijn er 7205 meer dan in 2010. Het aantal gepensioneerden is sinds 1993 nog nooit zo sterk toegenomen.
De helft van de Belgen vindt dat iedereen minstens 40 jaar moet werken. Maar weinige willen zelf tot hun 65 jaar of langer werken. Tieners daarentegen zijn meer bereid om ook na hun 65 jaar te blijven werken.
Het aanwerven van 50-plussers, zeker van 55- en 60-plussers, wordt almaar aantrekkelijker. De premies die de Vlaamse regering daarvoor geeft, kunnen oplopen tot de helft van de loonkosten gedurende twee jaar.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.