Outplacement verhoogt vertrouwen in kansen op arbeidsmarkt

Een professionele outplacementbegeleiding versterkt het vertrouwen van kandidaten in hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt de eigenwaarde. Bovendien zijn kandidaten tevreden over de begeleiding en de ondersteuning die ze krijgen tijdens de outplacementbegeleiding.
De tijdelijke werkloosheid daalde in het derde kwartaal van 2013 voor het eerst sinds 2011. Het aantal werklozen blijft daarentegen stijgen, al is er wel sprake van een vertraging. Ook het aantal werklozen met bedrijfstoeslag blijft dalen.
Vlaanderen telt eind oktober 229.127 werkzoekenden. Dat zijn er 8,8 procent meer dan vorig jaar. Het tragere groeiritme van de jeugdwerkloosheid (5,2 procent) is opvallend. Ook het aantal werkzoekende 50-plussers steeg met 8,7 procent in vergelijking met een jaar geleden.
België telde in september 449.602 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen. Dat is het hoogste cijfer sinds januari 2011. De werkloosheid steeg in alle leeftijdsklassen.
De Belgische professional besteedt steeds meer tijd aan leren, zowel binnen als buiten de werkuren. Dat gebeurt nog altijd via formele kanalen, maar steeds vaker ook op een informele manier. Een belangrijke kentering, waarin duidelijk de invloed van generatie Y te herkennen valt.
Bijna de helft van oudere werknemers vinden dat ze met hun competenties niet makkelijk een andere functie zouden kunnen uitoefenen. De jongere generatie heeft misschien minder ervaring, maar vindt veel meer dat haar competenties ook in andere jobs zouden passen. Daarnaast zijn meer Belgische werknemers ervan overtuigd dat ze gemakkelijker een evenwaardige job kunnen vinden bij een andere werkgever dan binnen hun huidige organisatie.
Het Vlaamse tewerkstellingsbeleid is duur en levert weinig resultaten op. De nadruk ligt daarbij vooral op jobcreatie in de social profit en de overheid. Slechts een beperkt deel van de steun gaat naar het bedrijfsleven.
Het aantal vrouwen dat deeltijds werkt, blijft stijgen. Momenteel werkt 46 procent van de vrouwelijke werknemers deeltijds. Het aantal deeltijds werkenden is de afgelopen jaren toegenomen tot meer dan een kwart van het totaal.
‘Het Generatiegeschenk’ is een online-platform waar jonge starters in contact worden gebracht met ervaren werknemers die binnenkort met pensioen gaan.
Eind september telde Vlaanderen 236.675 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 9,5 procent meer dan vorig jaar. Opvallend: het aantal werklozen die hoger opgeleid zijn, is op jaarbasis met 14,6 procent gestegen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.