Arbeidsmarkt vertoont licht herstel

Het percentage werkende mensen in de bevolking tussen 20 en 64 jaar is in het tweede kwartaal van 2013 licht gestegen tot 67,5 procent. Ook jaar op jaar is er sprake van een stijging. Een stijging die overigens grotendeels te danken is aan de groei bij 55-plussers. Ook de werkloosheidsgraad is licht gedaald in vergelijking met het eerste kwartaal van 2013.
Wie vijf jaar vroeger stopt met werken, heeft in de vijf daaropvolgende jaren 42 procent minder kans om te sterven dan iemand die gewoon blijft werken.
In augustus 2013 waren er 433.824 werklozen. Dat zijn er 23.250 of 5,7 procent meer dan vorig jaar. De toename is het grootst in Vlaanderen.
Het aantal openstaande vacatures in de ziekenhuizen is sterk gedaald. Dat blijkt uit cijfers die de werkgeversfederatie voor de social-profitondernemingen Verso verzamelde.
Nederland moet evolueren van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Daar hoort ook een inclusieve arbeidsmarkt bij waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.
Generatie Y-werknemers klimmen steeds verder op de bedrijfsladder en krijgen een managementrol. Maar generatie X wordt door hun oudere en jongere collega’s als het meest competent beschouwd om organisaties nu en in de nabije toekomst te leiden. Al blijft het managen van verschillende generaties een heuse uitdaging.
In augustus is de werkloosheid in Vlaanderen gestegen tot 8,13 procent. Het is de eerste keer sinds september 2006 dat meer dan 8 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkloos is.
De voorspellingen zijn al geruime tijd dezelfde: werknemers zullen gedurende hun loopbaan veel vaker van werkgever veranderen en een hele loopbaan lang bij dezelfde werkgever blijven, wordt een zeldzaamheid wordt. Die aangekondigde trends zijn echter niet te bespeuren. Meer zelfs, de nieuwste gegevens wijzen veeleer op een omgekeerde trend. Het gemiddelde verloop is tussen 1998 en 2012 met 40 procent gedaald. Is de job voor het leven terug (zelfs van nooit weg geweest)?
Het aantal werklozen is in het tweede trimester van 2013 gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Vooral bij mannen en jongeren stijgt de werkloosheid fors. Het aantal bruggepensioneerden is dan weer opnieuw gedaald, net zoals het aantal werknemers met tijdskrediet of loopbaanonderbreking.
De VDAB telde in de afgelopen maand juli 235.980 niet-werkende werkzoekenden. Dat waren er liefst 29.000 meer dan in juni. Op jaarbasis, tegenover juli 2012, is er een stijging met 10,1 procent (+21.561).

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.