Outplacement verhoogt vertrouwen in kansen op arbeidsmarkt

Een professionele outplacementbegeleiding versterkt het vertrouwen van kandidaten in hun kansen op de arbeidsmarkt en verhoogt de eigenwaarde. Bovendien zijn kandidaten tevreden over de begeleiding en de ondersteuning die ze krijgen tijdens de outplacementbegeleiding.
Sinds de hervorming van het systeem van loopbaanbegeleiding zijn al 2700 loopbaancheques aangevraagd. Vooral vrouwen en dertigers maken er gebruik van.
De ministerraad heeft het wetsontwerp over het eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden goedgekeurd. De sociale partners willen de andere verschillen die nu nog bestaan, ook snel wegwerken. De deadline is eind december.
Meer dan de helft van de 45-plussers die ontslagen worden bij een herstructurering en die outplacementbegeleiding volgen, is na twee jaar opnieuw aan de slag. Al is dat doorgaans in een andere sector.
Vanaf medio januari wordt bij Ford Genk een tewerkstellingscel operationeel die de ontslagen medewerkers moet begeleiden naar een nieuwe baan. Het bedrijf sloot daarover een overeenkomst met de HR-dienstverlener ascento, een onderdeel van de t-groep, en met de VDAB.
Ondanks de economische malaise blijft de impact van de private intermediairs op de arbeidsmarkt bijzonder groot. Jaarlijks begeleiden ze ongeveer 700.000 personen. Toch is er nog ruimte voor verbetering. De beleidsmakers slagen er nog steeds onvoldoende in om transities op de arbeidsmarkt optimaal te organiseren.
Ontslagen werknemers verdienen steeds vaker minder als ze een nieuwe job vinden. Bijna één op de twee werknemers moet zo’n vijf procent loon inleveren.
Bijna twee op de vijf kmo's hebben de voorbije vijf jaar 50-plussers aangeworven. Ervaring, de tewerkstellingspremie en hun realistische kijk op werk maakt hen aantrekkelijk. Anderzijds weerhouden outplacementverplichtingen kmo’s tegen om oudere werknemers aan te werven.
Van de 2591 ontslagen werknemers van Opel Antwerpen zitten er momenteel 646, of een kwart, na twee jaar nog zonder job. Vooral 50-plussers hebben het moeilijk om een nieuwe job te vinden.
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wijst in haar recentste rapport naar de vergrijzing als één van de grootste Belgische pijnpunten. De organisatie maant België dan ook aan de pensioenleeftijd drastisch op te trekken en wel tot 73 jaar.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.