Brugpensioen blijft populair bij collectief ontslag

Vlaamse bedrijven die te maken krijgen met een collectief ontslag, nemen meer activerende maatregelen dan ze wettelijk verplicht zijn. Bedrijven in herstructurering nemen ook vaak preventieve maatregelen om de gevolgen van een collectief ontslag in te dijken. Enig minpuntje is dat veel bedrijven 50-plussers nog gemakkelijk met brugpensioen sturen.
Slechts 21 procent van de 50-plussers vindt na een collectief ontslag een job via een tewerkstellingscel.
Onderzoeksinstellingen in Duitsland, Nederland, Spanje, Italië en België gingen na hoe bedrijven succesvol wedertewerkstelling realiseren na ontslagen. Een snelle interventie, eerlijke communicatie en de betrokkenheid van verscheidene partijen worden steeds belangrijker geacht.
Een op de drie bedrijven voorziet in een globaal ontslagpakket voor werknemers die rechtmatig ontslagen worden. Een gouden handdruk komt zelden voor.
De outplacementsector kende ook in 2010 een sterke toename van zijn activiteit. In 2010 liet de outplacementactiviteit een stijging op jaarbasis met 13,9 procent optekenen, hetzij een totaal van 17.749 opgestarte outplacementprocedures, tegenover 15.577 in 2009.
Voor werkloze vijftigplussers hoeft de werkloosheid geen eindpunt te zijn. Mits voldoende motivatie en ondersteuning.
Het nieuwe decreet over de private arbeidsbemiddeling in Vlaanderen zorgt vooral voor enkele administratieve vereenvoudigingen. Federgon reageert tevreden.
CERTO, het certificeringsorganisme voor outplacementactiviteiten in Vlaanderen, kende de eerste certificeringen toe.
Beroepsorganisatie Federgon stelt een scherpe terugval vast van het aantal outplacementbegeleidingen tijdens het tweede kwartaal van 2010.
Kan een ontslagen werknemer, ouder dan 45 jaar, schadevergoeding eisen van zijn werkgever als deze geen outplacement aanbiedt?

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.