Federgon pleit voor outplacementcheques

Federgon wil het gebruik van outplacement opvijzelen door de lancering van outplacementcheques, naar analogie met de opleidingcheques. Outplacement of de begeleiding van ontslagen werknemers in hun zoektocht naar een nieuwe baan, heeft wel zijn succes bewezen, maar wordt veel te weinig toegepast. De cheques moeten de outplacementprocedure vereenvoudigen en het initiatief bij de werkgever leggen.
De term ‘outplacement’ kan beter vervangen worden door ‘loopbaantransitie’. De vlag dekt dan beter de lading, want outplacementgebruikers worden alsmaar jonger, ze zijn niet fin de carrière. Dat blijkt uit een onderzoek van Right Management Consultants bij 3697 eigen gebruikers uit 16 landen. Na de begeleiding heeft 40% van de gebruikers een positiever beeld van de voormalige werkgever. In België is de duur van outplacement relatief lang.
“Het niveau van outplacement in België zal erop achteruitgaan.” Dat is de mening van Roger De Cadt, die sinds 1986 oprichter-eigenaar is van VVO Outplacement en na een mooie staat van dienst op pensioen gaat. Hij hevelde op 1 november alle activiteiten van VVO over naar ADV Consult, een dochteronderneming van Solvus. HR Square vroeg De Cadt een kritische commentaar te geven bij de evolutie van outplacement.
In 2003 genoten 4290 kandidaten van een outplacementbegeleiding. Bijna de helft daarvan (1900) volgde een individueel outplacementprogramma. Dat blijkt uit een enquête die Federgon Outplacement heeft gevoerd onder haar 13 leden, die samen 90% van het outplacementgebeuren in België vertegenwoordigen. Federgon Outplacement wilde een beter inzicht krijgen in het profiel van de kandidaten, de kenmerken van hun outplacementbegeleiding en van hun nieuwe beroepsactiviteit.
De VDAB stuurt sinds begin deze maand speciale interventieadviseurs naar bedrijven die onder gerechtelijk akkoord staan of die voor het faillissement staan. Ze moeten er eerstelijnshulp bieden aan de werknemers die hun job verloren hebben of gaan verliezen.
De vakbonden ACV en ABVV reageren positief op de maatregel van Vlaams minister van Werkgelegenheid en Toerisme Renaat Landuyt om vliegende VDAB-ploegen in te zetten bij een faillissement of herstructurering.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.