Een pleidooi voor meer kruisbestuiving tussen wetenschappers en HR-professionals, en (dus) voor evidence-based HR management

De toegevoegde waarde van HR professionals is vaak voer voor discussie, niet enkel in de vakmedia maar ook en wellicht vooral in de boardroom. Tal van wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bepaalde HR- en managementpraktijken leiden tot substantieel betere prestaties binnen en van een organisatie. Maar praktijkmensen zijn doorgaans weinig of niet vertrouwd met de wetenschappelijke bevindingen op hun vakgebied (Rynes, Colbert & Brown, 2002;Sanders, van Riemsdijk & Groen, 2008). Professionals hebben immers niet genoeg tijd om er kennis van te nemen. Wetenschappelijke publicaties zijn duur en moeilijk toegankelijk. Onderzoeksartikelen zijn niet zelden erg technisch, complex, en te weinig toegespitst op en relevant voor de praktijk. Waarop baseren management professionals hun beslissingen dan wel?
Hrm’ers zijn kritischer over hun werkgever wanneer ze hun mening als medewerker moeten geven. Zij oordelen slechter over de ontwikkelingsmogelijkheden en geven het bedrijf een lager rapportcijfer dan HRM’ers die als vertegenwoordiger van de organisatie worden aangesproken.
Een wereldwijd geaccepteerd functiewaarderings- en beloningssysteem stelt bedrijven in staat om loopbaanpaden aan te bieden die over landsgrenzen heen lopen. Dat ontdekken steeds meer internationaal werkende organisaties.
Talentmanagement is onnodig complex door het gebruik van te veel instrumenten hiervoor. Die instrumenten zijn bovendien niet geïntegreerd met het HR-informatiesysteem voor personeels- en salarisadministratie.
Slechts één op de vijf Britse HR-professionals beoordeelt de kwaliteit van het leiderschap in zijn organisatie als hoogstaand.
VOV lerend netwerk organiseert samen met Vigor Innovation Group een lerend netwerk 'Evidence Based HR'.
Werknemers vinden coaching belangrijker dan het volgen van een opleiding. Ze willen graag begeleid worden door een coach voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Nu creativiteit en innovatie steeds uitdrukkelijker op de agenda staan, rijzen cursussen ‘creatief denken’ als asperges uit de grond. Creativiteitstrainingen in alle maten en prijsklassen pronken in de etalage. Gaat onze creativiteit er inderdaad op vooruit na een cursus? Welke trainingsaanpak garandeert succes?
Energie op het werk is belangrijk, ook voor je creativiteit. Recent onderzoek ging daarom dieper in op de diverse strategieën die mensen gebruiken om hun energie op het werk hoog te houden (Fritz, Lam & Spreitzer, 2011). Human sustainability, daar gaat het om!
In een column voor www.workforce.com geeft bedrijfs- en organisatiepsycholoog Gary Brumback nuttige tips om de strijd aan te binden met favoritisme en subjectiviteit bij de beoordeling. Nooit zult u dat gevecht helemaal winnen, maar u kunt wel de verliezen binnen redelijke perken houden.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.