Eén op de drie werknemers vreest niet meer aan de jobvoorwaarden te kunnen voldoen

Eén op de drie werknemers denkt op termijn niet langer aan de steeds hoger wordende verwachtingen van de werkgever te kunnen voldoen. Toch zijn ze bereid zelf inspanningen te leveren om hun competenties verder te ontwikkelen.
De link tussen de beloning en de prestaties van bestuurders in de financiële sector erodeert door de introductie van nieuwe Europese regelgeving. Bedrijven opteren steeds meer voor niet-geldelijke bonussen. De veel striktere regels in Europa maakt het voor Europese banken en verzekeraars ook lastiger om buitenlands talent aan te trekken.
Op dinsdag 24 september geeft de gerenommeerde Amerikaanse professor Jeffrey Pfeffer een masterclass in Brussel. Onder de titel ‘The Return from Investing in People’ geeft hij onderzoek, cases én concreet advies. Hoe kunnen bedrijven beduidend betere resultaten boeken door meer aandacht te besteden aan bepaalde HR-praktijken?
Lesbiennes hebben op jonge leeftijd een kwart meer kans op een jobinterview na een schriftelijke sollicitatie dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten. Op oudere leeftijd is er geen verschil in behandeling van lesbische en heteroseksuele vrouwen.
Meer en meer werknemers aanvaarden dat een deel van hun loon bepaald wordt door vooraf vastgelegde objectieven. Wereldwijd heeft bijna de helft van alle werknemers (44 procent) één of andere vorm van prestatieverloning. Bovendien zegt 62 procent van de werknemers dat ze niet billijk vergoed worden voor het werk dat ze leveren.
Niet-financiële beloning heeft een veel grotere impact op het engagement van de werknemers dan het salaris en de voordelen. Al speelt de financiële beloning wel een belangrijke rol in de beslissing om een andere werkgever te zoeken. Niettemin zijn werknemers redelijk tevreden over het beloningsbeleid.
De toegevoegde waarde van HR zit in het helpen van managers en leiders bij het verbeteren van de business en het aanpassen van HR-programma's aan lokale omstandigheden. HR als een echte partner van de business.
Een schouderklopje voor geleverde prestaties is een belangrijke motivator. Erkenning blijkt een kosteneffectief middel te zijn om prestaties te verbeteren, zeker als de erkenning alleen aan enkele toppresteerders gegeven wordt.
Op maandag 27 mei 2013 geeft Dave Ulrich, absolute topper in HRM wereldwijd, een exclusieve masterclass voor HR Square in Brussel. Die dag geeft hij alle info over twee thema’s: welke competenties heeft de HRM’er echt nodig én hoe (bege)leidt u nu talent?
Het kwantificeren van prestatie-indicatoren laat leidinggevenden toe precies na te gaan hoe goed werknemers eigenlijk werken. Hoewel zo’n lijst of rangorde een goede motivator kan zijn, kan het soms ook verkeerde motivatie opwekken en ongeoorloofd gedrag stimuleren als dit functioneel is voor het behalen van een hogere rangorde.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.