Europese werkgevers hebben weinig oog voor stress

Ruim de helft van de verzuimdagen in de Europese Unie (EU) heeft een psychosociale oorzaak, maar werkgevers blijken daar nauwelijks oog voor te hebben. Slechts 3 procent van de organisaties en bedrijven in de EU voert een actief beleid om stress wegens psychosociale druk systematisch aan te pakken.
Of een werknemer zich gestrest voelt op het werk, wordt meer bepaald door zijn genen dan door zijn werkgever of arbeidsomgeving.
De gemiddelde banenkwaliteit in de Europese lidstaten is relatief stabiel gebleven de voorbije twee decennia. Samen met Denemarken, Luxemburg, Nederland, Finland en het Verenigd Koninkrijk scoort België hoog op het vlak van banenkwaliteit. Toch kan het nog beter.
Iemand die meer stress op het werk ervaart, heeft bijna een kwart meer kans op een hartinfarct dan iemand die niet werkt of geen stress ervaart op het werk. Vooral laaggeschoolde werknemers met een veeleisende job en weinig regelmogelijkheden hebben een hoger risico op hartfalen.
Bijna een derde van de Belgische werknemers ervaart het woon-werkverkeer als belastend. Dit veroorzaakt concentratieproblemen, verminderde productiviteit en vooral veel stress. Maar het dagelijkse fileleed is geen reden om van werkgever te veranderen. Weinig of geen dagelijks fileleed is dan weer wel een goede reden om bij een werkgever te blijven.
Werk heeft een grote invloed op ons geluksgevoel, maar dan wel vooral een negatieve invloed. Het welzijn op het werk is voor mensen onlosmakelijk verbonden met hun welzijn thuis. Het professionele leven heeft vaak een negatief effect op het privéleven.
Oudere werkzoekenden lopen een groot risico om tijdens hun zoektocht naar werk gediscrimineerd te worden, meer nog dan allochtonen of mensen met een beperking. Bijna de helft van de personeelsverantwoordelijken geeft bovendien toe dat leeftijd een rol speelt in de selectiebeslissing.
Om psychosociale risico’s op het werk meer bespreekbaar te maken, start de federale overheidsdienst Werkgelegenheid met een brede sensibiliseringscampagne.
Bij een ontslag om dringende reden draagt degene die een dringende reden inroept de volledige bewijslast. Als het om het ontslag van een arbeidsongeschikte werknemer gaat, kan de werkgever proberen het tegenbewijs te leveren door het sturen van een contro
Vakantie is van groot belang om te herstellen van dagelijkse werkstress. Maar het effect van weldoend effect van vakantie is van korte duur. Of we nu kort of lang op vakantie zijn geweest, eenmaal weer aan het werk, is het vakantiegevoel snel verdwenen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.