Hoge werkdruk kan leiden tot depressie

Er is een verband tussen het aantal gewerkte uren en de veeleisendheid van het werk én depressie.
Sinds 13 mei 2013 is het Koninklijk Besluit van 17 april 2013 in werking getreden met een lijst van maatregelen en procedures voor de preventie van prikongevallen.
Aantrekkelijkheid en persoonlijkheid zijn ook op de werkvloer belangrijk. Hoe aantrekkelijk en aangenaam een medewerker is, beïnvloeden de kans dat hij gepest wordt op het werk.
Gewelddaden gepleegd als vergelding ten opzichte van werknemers buiten de uitoefening van hun functie, maar omwille van hun functie worden erkend als een arbeidsongeval.
Een kwart van de kmo’s heeft het voorbije half jaar medewerkers ontslagen. De aanslepende crisis is een belangrijke oorzaak, maar niet de enige. Ook de vrees dat door het eenheidsstatuut de opzeggingstermijnen voor arbeiders langer en duurder zullen worden, speelt mee.
Geeft een ongeldig ontslag om dringende reden van een preventieadviseur altijd recht op een beschermingsvergoeding?
Laatstejaarsstudenten zijn gemakkelijke prooien voor facebookende werkgevers. Een meerderheid van de laatstejaarsstudenten geven te veel informatie prijs, waardoor potentiële werkgevers veel weten over solliciterende studenten. Maar meestal trekken werkgevers hier foute conclusies uit.
Het aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten daalde in 2012 met 11 procent in vergelijking met het jaar voordien. Zowel in frequentie als in ernst is er sprake van een daling. Vooral de daling bij jobstudenten is opmerkelijk.
Twaalf procent van de kmo-werknemers heeft het afgelopen jaar geklaagd over pestgedrag op het werk. Volgens werkgevers bestempelen werknemers plagerijen te snel als pesten.
Katleen Baldewijns, docent en stagebegeleider aan de hbo5 Verpleegkunde van het VTI in Hasselt, won de Prijs Magda Dierendonck. Zij ontving deze prestigieuze onderscheiding voor een studie over de mogelijkheden van e-learning om verpleegkundigen beter te leren (medisch) rekenen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.