De prikklok: verleden tijd of actueel gegeven? De reacties.

De prikklok bij de federale en Vlaamse overheidsdiensten is een hot item. Eerst was er Rudy Aernoudt, dan Patricia Ceysens en later Frank Van Massenhove die zich allen uitspraken voor een afschaffing van het systeem. De vertegenwoordigers van de vakbonden zijn tegen de afschaffing of formuleren minstens zware bedenkingen. Ook u liet uw stem horen. Een volledig overzicht van de reacties kunt u lezen in HR Square nr. 46 van juni. Hier krijgt u een voorsmaakje.
Indien u zich gecontroleerd voelt op het werk, staat u niet alleen. Een recente internetenquête toont aan dat bijna de helft van de Europese werknemers veronderstelt dat hun e-mailverkeer en surfgedrag gevolgd worden door hun werkgever.
Een ontslag om dringende reden moet worden gegeven binnen de drie werkdagen na de kennisname van de feiten. Aangezien de werkgever, in geval van betwisting, de ingeroepen ‘dringende reden’ moet kunnen bewijzen, kan het nuttig zijn de werknemer in k
De beladen termen ‘dader’ en ‘slachtoffer’ zullen wellicht uit de anti-pestwet verdwijnen. Federaal minister van Werk Peter Van Velthoven heeft daarover een wetsontwerp klaar. Het voorstel maakt gewag van een ‘interne mediator’ die de conflicten eerst binnenshuis tracht op te lossen, zodat slepende gerechtsprocedures vermeden worden.
Werknemers die door stress of door alcohol- of drugsproblemen hun werk niet meer goed kunnen verrichten, genieten voortaan een betere bescherming. Als ze hun problemen melden aan de arbeidsgeneesheer heeft die de plicht aan de werkgever te vragen deze werknemer tijdelijk een andere taak te geven. De arts hoeft daar geen reden voor op te geven.
Heel wat werkgevers zijn genoodzaakt om camera’s te installeren om de bedrijfsgebouwen en –goederen te beveiligen. Soms gebeurt het dat een camera op de werkvloer een ernstige inbreuk van een werknemer heeft vastgesteld. Mag de werkgever deze beelde
De advocaat van een werknemer deelt u mee dat de werknemer afwezig is wegens een verhoor in een lopend strafonderzoek en dat dit wel eens twee weken zou kunnen duren, maar dat het wel goed zal aflopen zonder dat ze verder veel vertelt over het onderzoek
Fraude en diefstal van persoonsgegevens door IT-personeel blijkt steeds vaker voor te komen. Bedrijven zijn zich daar niet altijd van bewust. Het gaat om gefingeerde rekeningen, personen die hun autorisatie ruim overschrijden, tot bedreigingen die per e-mail anoniem verstuurd worden.
Volgens de kersverse licentiate Handelswetenschappen Samia Van den Bosch minimaliseren bedrijven de pestproblematiek en doen ze niet meer dan de wet hen oplegt. “De lijnmanager zorgt voor een goed werkklimaat en moet onmiddellijk optreden bij pestgedrag.” Daarmee is de kous niet af. De HR-afdeling mag niet afzijdig blijven.
De vakbonden van de Cora-winkel in Sint-Lambrechts-Woluwe hebben gisteren hun stakingsactie tegen de plaatsing van bewakingscamera’s opgeschort.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.