Spelfouten nefast tijdens sollicitatie

Wie spelfouten maakt in een cv, maakt minder kans om uitgenodigd te worden op een sollicitatiegesprek dan wie geen fouten maakt.
De VDAB ontving in november 21.028 vacatures of 9,3 procent meer dan een jaar geleden.
De Vlaamse werkgeversfederatie Voka verwacht dat de arbeidsmarkt in Vlaanderen niet voor midden 2014 zal herstellen. Bedrijven plannen nog weinig aanwervingen, terwijl één op de drie wel meer gaat produceren. Ondanks de vele werklozen, vinden vele werkgevers nog altijd moeilijk voldoende geschikte kandidaten. Dat wijst erop dat de mismatch op de Vlaamse arbeidsmarkt groot blijft.
De invoering van het eenheidsstatuut zal ook een invloed uitoefenen op de uitzendsector. Bedrijven zullen het wegvallen van de proefperiode immers compenseren met uitzendcontracten. Het wegvallen van de proeftijd voor contracten voor onbepaalde duur is één van de nieuwigheden in het wetsontwerp over het eenheidsstatuut, vandaar de 'veilige' weg naar een uitzendkracht.
2,5 procent van de kandidaten die bij Selor deelnemen aan selecties zijn personen met een handicap. Het slaagcijfer van deze mensen is bovendien gelijk aan dat personen zonder een handicap.
Bijna de helft (43 procent) van de Europese werkzoekenden hoort na een sollicitatie niets meer van het bedrijf waar ze gesolliciteerd hebben. Het niet-communiceren van een afwijzing heeft een negatieve impact op het imago van het bedrijf.
In oktober ontving de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) 24.481 vacatures. Dat is 3,1 procent meer dan tijdens dezelfde maand vorig jaar. Het aantal vacatures in het gewoon circuit ligt wel lager dan een jaar geleden. De stijging is vooral te danken aan het grotere aanbod aan studentenjobs en tijdelijke jobs.
Meer dan zes op de tien werkgevers zoekt extra informatie over kandidaten op sociale media. Bijna evenveel sollicitanten vinden dit echter niet fair, omdat hun profiel op sociale media niet representatief is voor hun professionele ervaring en competenties.
Sociale netwerken hebben het rekruteringslandschap grondig veranderd, zowel voor de kandidaat als voor de rekruteerder. Het aanwervingsproces verloopt meer en meer proactief. Rekruteerders schuimen steeds vaker het web af op zoek naar kandidaten.
Bijna 9000 schoolverlaters komen zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt. Hun toekomst op de arbeidsmarkt oogt somber. De kans om na een jaar nog steeds werkzoekend te zijn, is drie keer groter voor wie zonder kwalificatie het beroepsonderwijs verlaat en dubbel zo hoog voor wie zonder kwalificatie het technisch onderwijs verlaat.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.