Drie generaties managers aan het roer

Generatie Y-werknemers klimmen steeds verder op de bedrijfsladder en krijgen een managementrol. Maar generatie X wordt door hun oudere en jongere collega’s als het meest competent beschouwd om organisaties nu en in de nabije toekomst te leiden. Al blijft het managen van verschillende generaties een heuse uitdaging.
LinkedIn is veruit het meest populaire sociale mediakanaal om nieuwe medewerkers te rekruteren. Vacatures bekendmaken via sociale media is niet alleen goedkoop, het levert zowel kwantitatief als kwalitatief een goede respons op.
75 procent van alle Belgische ondernemers is aangesloten bij een werkgeversfederatie. Hun syndicalisatiegraad ligt zelfs hoger dan die van de werknemers. De representativiteit van de Belgische sociale partners behoort tot de hoogste in Europa.
Een vijfde van alle Belgische kmo’s verwacht tegen het einde van 2012 meer mensen te werk te stellen. Terwijl vorig jaar nog 30 procent verwachtte meer medewerkers in dienst te hebben. Ook dubbel zoveel kmo’s verwachten dat ze met minder medewerkers 2012 afklokken.
Die uitsprak komt van Jeffrey Pfeffer, één van de absolute HRM-toppers, in een nieuw interview in HR Square van september. Op dinsdag 24 september geeft hij op vraag van HR Square een masterclass in Brussel.
De thema’s zijn bekend waar de proeftuin voor ouderenzorg van minister Ingrid Lieten rond zal werken. Het gaat om een proeftuin waarin vernieuwende oplossingen worden gezocht voor de sterk stijgende zorgvraag.
Organisaties met relatief veel tijdelijk personeel investeren doorgaans minder in opleidingen en worden gekenmerkt door minder HR-beleid. Hierdoor kan de kwaliteit van het personeel, van de organisatie en uiteindelijk van de beroepsbevolking, op termijn in het gedrang komen.
De voorspellingen zijn al geruime tijd dezelfde: werknemers zullen gedurende hun loopbaan veel vaker van werkgever veranderen en een hele loopbaan lang bij dezelfde werkgever blijven, wordt een zeldzaamheid wordt. Die aangekondigde trends zijn echter niet te bespeuren. Meer zelfs, de nieuwste gegevens wijzen veeleer op een omgekeerde trend. Het gemiddelde verloop is tussen 1998 en 2012 met 40 procent gedaald. Is de job voor het leven terug (zelfs van nooit weg geweest)?
Eén op de drie pas afgestudeerde schoolverlater zoekt een stage, maar vindt die moeilijk of niet. Toch zien werkgevers en jongeren een stage als de ideale springplank naar werk.
In juli daalde de uitzendactiviteit met 4,6 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Vooral het volume aan studentenarbeid daalde in vergelijking met vorige zomer.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.