HR maakt te weinig gebruik van HR-analytics

Bijna de helft (43 procent) van de HR-afdelingen heeft onvoldoende gegevens tot zijn beschikking om onderbouwde beslissingen te nemen, terwijl de helft niet genoeg capaciteit heeft voor het analyseren van deze kwantitatieve gegevens. De analyses die wél beschikbaar zijn, worden in 66 procent van de gevallen gebruikt door de directie bij het maken van strategische beslissingen.
De Vlaamse regering keurde op 12 juli de conceptnota over het geactualiseerde actieplan 'Werk maken van werk in de zorgsector' goed. Het plan werkt rond drie pijlers: instroom versterken, efficiënter en effectiever inzetten van personeel en een HRM-beleid uitbouwen in functie van werving, retentie en carrièreplanning van medewerkers.
Het aantal loontrekkenden dat in België deels of altijd thuis werkt, steeg in de periode 2008-2011 van 416.717 (11,4 procent van de werknemers) tot 523.723 (14,1 procent). De intensiteit nam echter af. Het percentage dat altijd thuis werkt, daalde van 22 tot 21 procent, het aantal dat dit minder dan de helft doet, steeg van 57,5 tot 62,6 procent.
Is dit niet het trieste lot van HRM: de goede praktijken vallen stil wanneer de economische of financiële omstandigheden allesbehalve schitterend zijn? Best mogelijk dat er geen keuze is... Wat vindt Jeffrey Pfeffer, professor aan Stanford University én befaamd HR-managementdenker, daarvan?
Lesbiennes hebben op jonge leeftijd een kwart meer kans op een jobinterview na een schriftelijke sollicitatie dan hun heteroseksuele leeftijdgenoten. Op oudere leeftijd is er geen verschil in behandeling van lesbische en heteroseksuele vrouwen.
Al dan niet passen in de bedrijfscultuur is een steeds belangrijker selectiecriterium. Meer dan de helft van de bedrijven werven potentiële kandidaten niet aan als ze niet passen in de bedrijfscultuur. Toch blijkt het beoordelen van de 'culturele fit' geen sinecure.
Door hun blinde besparingswedloop verliezen bedrijven het vertrouwen en de betrokkenheid van hun medewerkers. Ze zwengelen het cynisme en de ontevredenheid van hun medewerkers aan. Dat vindt Jeffrey Pfeffer, hoogleraar Organizational Behavior aan de Graduate School of Business van Stanford University en auteur van HR-klassiekers als ‘Competitive Advantage through People’.
Meer en meer werknemers aanvaarden dat een deel van hun loon bepaald wordt door vooraf vastgelegde objectieven. Wereldwijd heeft bijna de helft van alle werknemers (44 procent) één of andere vorm van prestatieverloning. Bovendien zegt 62 procent van de werknemers dat ze niet billijk vergoed worden voor het werk dat ze leveren.
Het ondernemersvertrouwen in de economie blijft dalen. Eén op de zes kmo’s stelt minder personeelsleden te werk in vergelijking met het vorige kwartaal. Eén op de vijf verwacht in het komende kwartaal ook medewerkers te moeten ontslaan.
De komende tien jaar zal de HR-afdeling ingrijpend veranderen. Volgens generatie Y zal de HR-afdeling ofwel volledig verdwijnen ofwel blijft de afdeling bestaan maar verschuift de functie naar die van businesspartner.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.