Nederland koploper in gebruik assessments

Nederland is wereldwijd het land met het hoogste gebruik van psychometrische assessments. Portugal en Roemenië maken het minst gebruik van deze selectieproeven.
"Of een 'return on investment' van HRM aangetoond kan worden? De bewijslast is verpletterend. Als werkgevers dat feit nu nog steeds niet willen aanvaarden, dan zullen ze het wel nooit doen.”
“Why are polar bears or even milk jugs more important than people, not only in terms of research attention, but also as a focus of company initiatives?”
Meer dan de helft van de HR-professionals zegt niet over de nodige competenties te beschikken om een antwoord te kunnen geven op de almaar toenemende complexiteit van het vakgebied. En dat is nefast voor de motivatie en loyaliteit van de medewerkers.
Een groot deel van de bedrijfsstrategie wordt niet uitgevoerd door een gebrekkige implementatie. Er is te weinig afstemming tussen senior en middenmanagement en het ontbreekt aan zicht op de stappen die nodig zijn om strategische plannen succesvol door te voeren.
"Jeffrey Pfeffer is coming in September. Let me be blunt, Jeffrey is 30 to 40 percent smarter than me. I love working with people that are smarter than me."
De bereidheid om langer te werken daalt. Bijna vier op de tien Belgen willen niet werken tot ze 65 jaar zijn. 61 jaar is de leeftijd bij uitstek om te stoppen, vinden ze. Belgen verwachten wel een eindeloopbaanbeleid van werkgevers, maar ze zijn zelf niet bereid om loon in te leveren op het einde van hun loopbaan. Raken aan de pensioenleeftijd is onbespreekbaar.
“Er zijn vijf of zes mensen van wie ik altijd alles lees, het doet er zelfs niet toe waarover ze schrijven. Jeffrey Pfeffer is één van hen. Hij is echt geniaal.” Getekend: Dave Ulrich.
Een kwart van de kmo’s heeft het voorbije half jaar medewerkers ontslagen. De aanslepende crisis is een belangrijke oorzaak, maar niet de enige. Ook de vrees dat door het eenheidsstatuut de opzeggingstermijnen voor arbeiders langer en duurder zullen worden, speelt mee.
Drie kwart van de global executives vindt het een goed idee dat CEO’s actief zijn op sociale media. De grootste voordelen van een ‘sociale’ CEO zijn een verbeterde bedrijfsreputatie, betere bedrijfsresultaten en betrokken medewerkers.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.