Eén op de drie controles zwartwerk positief

Bij één op de drie controles op zwartwerk worden inbreuken vastgesteld. Vier jaar geleden was dit bij minder dan één op de vier controles het geval.
Een smartphone en een tablet vergemakkelijken het leven, maar ze hebben ook een nadeel: via een sluipweg verlengen ze ook de arbeidstijd, en wel gemiddeld met zo'n 2 uur per dag of 460 uur per jaar. Bij 10 procent loopt dat zelfs op tot 3 uur.
Twee derde van de leidinggevenden in Nederland vindt het geen probleem wanneer medewerkers later op het werk verschijnen. Ze gaan ervan uit dat medewerkers al vanuit huis of onderweg werkzaamheden hebben verricht. Ook vroeger naar huis gaan, is geen probleem. Managers weten dat ze de tijd op een ander moment inhalen.
Bijna de helft van de bedrijven die tijdens de Olympische Spelen één of andere vorm van flexibel werken invoerden, willen die behouden. Dat sluit perfect aan bij de wensen van Britse werknemers: bijna 90 procent geeft immers de voorkeur aan thuiswerken.
Sinds 1 september 2012 gelden nieuwe regels voor het tijdskrediet. De nieuwe cao 103 regelt de discrepanties die ontstonden als gevolg van de regeringsbeslissing om het stelsel van tijdskrediet en de landingsbanen op het vlak van de uitkeringen grondig te hervormen en te saneren.
Medewerkers van HR-afdelingen zijn de grootste babbelaars. Dagelijks praten ze gemiddeld een half uur met collega’s over niet-werkgerelateerde onderwerpen. Bovendien verkiezen deze medewerkers persoonlijk contact boven mails of telefoon.
Er komt een systeem van ploegenarbeid en alle ambtenaren zullen dezelfde vergoeding voor prestaties buiten de normale diensturen krijgen.
Ruim één op de vier werknemers neemt niet de moeite om zijn handen uitgebreid te wassen na toiletbezoek. De werknemers zeggen het tijdens de werkdag te druk te hebben voor persoonlijke hygiëne.
Werknemers van de Duitse autofabrieken Volkswagen, Opel en Daimler mogen vroeger naar huis om de EK-kwartfinale tussen Duitsland en Griekenland op televisie te kunnen volgen.
'Het nieuwe werken' wordt weliswaar zowat overal bewierookt, maar werkt lang niet voor alles. Het zorgt voor een betere balans tussen werk en privé. De impact op innovatie, kennisdeling en samenwerking daarentegen is veeleer negatief.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.