Alliantie rond ‘het nieuwe werken’ gesticht

Acht organisaties hebben de 'Coalitie voor het nieuw werken' opgericht. De stichtende leden willen hiermee een mentaliteitsverandering teweegbrengen in België om de werkorganisatie aan te passen aan de noden van de 21ste eeuw, gebaseerd op vertrouwen, samenwerken, zelfsturen en output (in plaats van louter aanwezigheid).
Op donderdag 8 december 2011 wordt er massaal thuis gewerkt. Dat hopen althans de organisatoren van de Nationale Thuiswerkdag. Ze willen managers en kantoorwerkers doen nadenken over alternatieve manieren van werken en hoe ver hun organisatie staat om die mogelijk te maken. We koppelen hieraan meteen een poll over de impact van thuiswerken op het absenteïsme.
Steeds meer werkgevers houden hun personeel in de gaten. Vorig jaar hebben 856 werkgevers een aangifte ingediend om controlesystemen te gebruiken om hun personeel te observeren. Dat is bijna een verdubbeling.
Het IP-telefoniesysteem van Cisco wordt geïntegreerd in Efficient, Captors product voor tijds- en personeelsbeheer. Zo convergeren telefonie en informatica.
Werknemers wier vingerafdrukken worden genomen vooraleer ze het bedrijf betreden. Het mag dan al science fiction lijken, dat is het lang niet meer. Identificatie van vingerafdrukken of andere fysieke identificatie zal niet langer exclusief het domein blijven van inlichtingendiensten. Werkgevers hebben vastgesteld dat sommige biometriemethoden nuttig zijn bij disciplinaire problemen en bij de bescherming van gevoelige informatie.
Over overuren bestaan er nogal wat formele regels. Vaak zit overwerk evenwel in de grijze zone. Niet zelden kan het ook niet anders. Werkgever en werknemer hebben er wel alle belang bij om goede afspraken erover te maken. Af en toe iets extra’s wil een gemotiveerde werknemer wel, maar wat dan met de 36 procent die nooit een compensatie krijgt voor al die overuren?
Mensen die zelf hun werktijden kunnen indelen, zijn over het algemeen gezonder, zowel mentaal als fysiek. Dat komt hun gezinsleven en zeker ook hun werk ten goede.
Werknemers die een leidende functie uitoefenen vallen niet onder de regels inzake arbeidsduur, zoals vermeld in de Arbeidswet. Dit betekent dat deze werknemers geen recht hebben op overloon of inhaalrust voor meerprestaties. In een recent arrest laat het
www.werk.be." class="bigfield" style="width: 60%; height: 100px;">Sinds vorige week staat alles over werk in Vlaanderen op één website. Vacatures of een stageplaats aanbieden of vinden, een premie aanvragen, een diversiteitsplan indienen of zelfs een klacht over discriminatie registreren – het kan allemaal. Eén adres: www.werk.be.
Meer dan 200.000 Vlaamse werknemers zijn dagelijks twee uur of langer onderweg. Vooral (midden)kaders hebben lange verplaatsingstijden. Zij hebben het bijgevolg ook moeilijk om privé en werk op elkaar af te stemmen.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.