Langer werken vermindert risico op ziekte van Alzheimer

Het risico op alzheimerdementie daalt met drie procent voor elk jaar dat iemand langer werkt na de leeftijd van 60. Iemand die tot 65 jaar werkt, loopt dus 15 procent minder risico dan iemand die stopt op 60 jaar. De daling zet zich even sterk door bij mensen die blijven werken na hun 65ste.
Bijna 9000 schoolverlaters komen zonder kwalificatie op de arbeidsmarkt. Hun toekomst op de arbeidsmarkt oogt somber. De kans om na een jaar nog steeds werkzoekend te zijn, is drie keer groter voor wie zonder kwalificatie het beroepsonderwijs verlaat en dubbel zo hoog voor wie zonder kwalificatie het technisch onderwijs verlaat.
Dit schooljaar schreven zich opnieuw meer studenten in voor een opleiding aan een hogeschool. Op 1 oktober waren 111.377 studenten ingeschreven aan deze opleidingen, een stijging van 3,6 procent of 3877 studenten. Meer dan de helft van de studenten volgt een opleiding die leidt naar een knelpuntberoep.
Bedrijven hebben nog steeds te weinig oog voor talent en benutten het aanwezige potentieel onvoldoende. Ondernemingen scoren wel erg goed wanneer het gaat om engagement en jobtevredenheid.
Het aantal werklozen dat een job of een opleiding weigert, is dit jaar fors gestegen. Het gaat om 14.000 Belgen tijdens de eerste zes maanden, 32 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.
Om laaggeschoolde jongeren nog sneller aan een eerste job te helpen, breidt federaal minister van Werk Monica De Coninck de Activa-maatregel uit.
Of iemand carrière maakt op de arbeidsmarkt, wordt grotendeels bepaald door het onderwijs dat hij geniet als kind en jongere. Maar goed onderwijs alleen is niet voldoende, ook overheden moeten de omstandigheden creëren, zodat hun burgers levenslang blijven leren.
De regels voor de individuele beroepsopleiding (IBO) voor schoolverlaters worden vanaf vandaag 1 oktober versoepeld. Werkgevers mogen hun leerlingen dan in principe na afloop van de leertijd ook een contract van bepaalde duur aanbieden.
Driekwart van de hogeschoolstudenten zijn onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt. Ook de helft van de werkgevers vindt het niveau van schoolverlaters ver onder hun vereisten. Bovendien betreurt 40 procent van de werknemers zijn studiekeuze.
Succes, opleidingskansen en werkzekerheid bepalen hoe aantrekkelijk een werkgever is.

Lees ook

HR Square Nieuws: de newsletter die HRM in kaart en in uw mailbox brengt.

Iedere week bieden we een overzicht van de voornaamste feiten en gebeurtenissen in HR. Meteen hebt u ook een overzicht van de HR-evenementen die u niet mag missen.

Gratis in de mailbox voor wie zich registreert.

Aanmelden

Als lid van HR Square hebt u ook de mogelijkheid de digitale versie alsook de archieven van het tijdschrift te raadplegen via onze website.